Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Kiểm tra tiến độ đường dây 220 kV Đắk Nông – Phước Long- Bình Long

Thứ ba, 20/3/2012 | 19:00 GMT+7
Nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình đường dây 220 kV Đắk Nông – Phước Long - Bình Long, từ ngày 15-17/3/2010 đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia do ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty đã đi hiện trường để kiểm tra, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn để công trình sớm đưa vào vận hành đúng tiến độ đề ra.​

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung báo cáo: Tính đến tời điểm này Ban AMT đã tiến hành bàn giao 274/337 vị trí móng cho các đơn vị triển khai thi công móng. Trong đó tại huyện Đăk R lấp tỉnh Đăk Nông đã bàn giao mặt bằng 52/70 vị trí móng, còn 18 VT AMT đang phối hợp với Hội đồng bồi thường huyện vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng, dự kiến đến 31/3/2012 sẽ giải quyết xong. Tỉnh Bình Phước AMT đã bàn giao mặt bằng 222 vị trí móng, còn 45 vị trí chưa xong do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Về phía hội đồng đền bù các cấp đang khẩn trương vận động các hộ dân nhận tiền hỗ trợ, bồi thường, ra thông báo kê kiểm bắt buộc và giao thông báo cho các hộ dân, ngày 15/3 UBND thị xã sẽ ban hành QĐ kiểm kê bắt buộc và niêm yết công khai PABT đến ngày 30/03 sẽ phê duyệt PABT chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế tháo dỡ nếu các hộ dân không chấp hành.

Hiện nay còn vướng mắc như một số hộ dân có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp trong tuyến đường dây trước khi công bố quy hoạch dự án không đồng ý với PABT đã lập với lý do: Theo mục 1, khoản b, điểm b2 của Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, thì nhà ở và công trình xây dựng trái với mục đích sử dụng đất được giao nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoạch xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ bằng 80% theo đơn giá quy định. Vì vậy, rất nhiều hộ dân đã không ký biên bản kê kiểm và không hợp tác thực hiện các thủ tục để trình phê duyệt PABT. Để tháo gỡ, Ban AMT đã chủ động có văn bản số 808a/AMT-ĐB về việc đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện áp giá bồi thường đối với các hộ dân xây dựng công trình trước khi công bố quy hoạch trên đất nông nghiệp trong tuyến đường dây theo CV số 3869/UBND-KTTH ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng số 1015/SXD-KT&QLXD ngày 14/12/2011.

Sau khi kiểm tra thực địa mở rộng TBA 220  kV Bình Long và một số điểm vướng mắc của tuyến đường dây 220  kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long,  ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo Ban AMT tích cực phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước và UBND các huyện, thị xã giải quyết các vướng mắc liên quan đến đền bù, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đưa công trình hoàn thành trong tháng 10/2012; Cần nghiên cứu, xem xét nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ kể cả phương án điều chỉnh tuyến để tránh các điểm vướng mắc đặc biệt nghiêm trọng; Công ty cổ phấn tư vấn thiết kế xây dựng điện 3, Công ty Truyền tải điện 4 và Ban AMT khẩn trương phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án đấu nối và lắp đặt ngăn lộ tại Trạm biến áp 220  kV Bình Long đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra.​

Quang Thắng