Ưu tiên các dự án đảm bảo khả năng cấp điện cho Thủ đô.

Thứ năm, 23/2/2012 | 11:00 GMT+7
Kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các cuộc họp về tiến độ xây dựng các công trình cấp điện cho Thủ đô chỉ rõ phải khẩn trương hoàn thành các dự án công trình điện nhằm đảm bảo khả năng cấp điện cho Thủ đô năm 2012 và những năm tiếp theo. ​

Cuộc họp giao ban về tiến độ xây dựng các công trình cấp điện cho Thủ đô ngày 7/2/2012 vừa qua do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì. Tại cuộc họp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HN) đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, các huyện… lãnh đạo Bộ và UBND Thành phố đã chỉ đạo để hoàn thành các dự án xây dựng đường dây 220 kV, 110 kV và các trạm biến áp 220 kV/110 kV nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện cho thủ đô Hà Nội trong năm 2012 và các năm tiếp theo, các đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện các biện pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc.

 

EVN HN duy tu tram dien.jpg
                      EVN HN duy tu tram dien (Ảnh: nguồn Internet)

 

Tất cả công trình lưới điện Hà Nội chậm tiến độ hầu hết đều vướng ở khâu giải phóng mặt bằng mà nguyên nhân sâu xa chính là vướng mắc trong khâu quy hoạch và quy trình phối hợp thực hiện. Theo đó, Quy hoạch xây dựng chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà nội giai đoạn 2011 – 2015 đã được Bộ Công Thương phê duyệt nhưng trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc về tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp chưa đồng nhất giữa hai Quy hoạch nêu trên. Lãnh đạo Bộ và UBND thành phố đã chỉ đạo Sở công thương làm đầu mối thống nhất với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức rà soát Quy hoạch phát triển điện lực thành phố và báo cáo UBND Thành phố; nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng các đường dây cấp điện vừa đảm bảo tiến độ xây dựng lưới điện nhằm đáp ứng khả năng cấp điện, vừa đảm bảo cho việc phát triển Thủ đô theo đúng Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

 
Vấn đề về vốn, Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trong việc tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển lưới điện thành phố Hà Nội.
 
UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với NPT và EVN Hà Nội trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây dựng các công trình điện, coi đây là việc cấp bách cần ưu tiên triển khai thực hiện một cách kiên quyết nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình cấp điện cho Thủ đô.

 
                             ​

Thu Trang - NPT