Truyền tải điện miền Đông 1 nâng cao hiệu quả vận hành máy biến dòng điện 500kV

Thứ tư, 24/5/2023 | 06:48 GMT+7
Trong thời gian vừa qua tại Truyền tải điện Miền Đông 1, một số máy biến dòng điện (TI) 500 kV kiểu CTH-550 do GE chế tạo đã liên tục vận hành kém tin cậy. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải mà còn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ người lao động.

Thực hiện tháo gỡ máy biến dòng điện hư hỏng tại Trạm 500kV Phú Mỹ.

Để đảm bảo vận hành, ngăn ngừa các sự cố TI 500 kV kiểu CTH-550 đang vận hành trên lưới cũng như sự an toàn cho nhân viên vận hành các Trạm biến áp (TBA), Truyền tải điện Miền Đông 1 đã triển khai nhiều giải pháp như trang bị camera quan sát, ống nhòm... để kiểm tra tổng quan bên ngoài nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn từ người vận hành đến máy biến dòng điện tối thiểu 40m; trang bị áo chống mảnh văng, mũ che cả đầu và mặt cho người vận hành sửa chữa gần các thiết bị trong các TBA.

Tổ chức nhận diện, đánh giá, quản lý rủi ro khi làm việc gần các thiết bị trong TBA, lập hồ sơ rủi ro theo đúng quy định, tổ chức phổ biến đến CBCNV, người lao động và các đơn vị công tác khi làm việc để biết và có biện pháp phòng ngừa. TTĐ Miền Đông 1 cũng chỉ đạo việc đảm bảo công tác kiểm tra thiết bị theo quy định để kịp thời phát hiện bất thường, khiếm khuyết và chủ động tăng tần suất kiểm tra đối với thiết bị có nguy cơ cao gây sự cố; hạn chế tối đa việc tiếp cận khu vực gần TI trong trường hợp dòng tải, điện áp cao; đặt biển cảnh báo để hạn chế, ngăn chặn, người vào phạm vi khu vực gần TI khi đang vận hành. Không ở trong phạm vi khu vực gần TI khi đang có thao tác, sự cố hoặc thời tiết mưa sét. Trường hợp buộc phải vào khu vực gần TI đang vận hành để kiểm tra hoặc công tác khác, đơn vị công tác phải có các biện pháp an toàn bổ sung như sử dụng camera, ống nhòm, máy soi phát nhiệt… quan sát nhằm phát hiện kịp thời các bất thường của thiết bị trước khi làm việc.

Ngoài các giải pháp trên, để phát hiện kịp thời tình trạng bất thường của TI 500kV kiểu CTH-550, ngày 29/3/2023 TTĐMĐ1 đã đăng ký cắt điện để thí nghiệm tăng cường; qua thí nghiệm đã phát hiện TI 573 cả 3 pha tại trạm 500kV Phú Mỹ có số liệu thí nghiệm tgd tăng cao không đảm bảo vận hành. Cụ thể, số liệu thí nghiệm tgd pha A tăng 108%, pha B tăng 100%, pha C tăng 100% so với lần thí nghiệm vào ngày 21/6/2022. Để đảm bảo vận hành liên tục, TTĐMĐ1 đã khẩn trương triển khai sử dụng biến dòng điện đang vận hành tại ngăn 561 của trạm để thay thế cho TI 573.

Trong quá trình sử dụng TI 561 thay cho TI 573 đã gặp một số khó khăn trở ngại do TI561 là loại cách điện bằng khí SF6 nên khi thay cho TI 573 TTĐMĐ1 đã phải cải tạo mạch khí SF6 cấp 1 báo động và SF6 cấp 2 gửi cắt thanh cái, chỉnh sửa lại mạch dòng do TI561 do có 2 hộp đấu nối nhị thứ, còn TI573 chỉ có 1 hộp đấu nối, mặt khác TI 561 khác loại TI 573 nên khi thay đã phải gia công lại đế của TI 573. Các đơn vị tham gia công tác đã tích cực làm việc liên tục để khảo sát thiết kế lại mạch nhị thứ trình phê duyệt, gia công đế thiết bị; lập Phương án thi công và biện pháp an toàn đồng thời triển khai thực hiện. Sau 3 ngày làm việc với cường độ cao, đến 17g00 ngày 31/3/2023 công tác mới hoàn tất và đã đăng ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để đóng điện đưa vào vận hành.

Đến thời điểm này, lưới điện TTĐ Miền Đông 1 đã không còn TI 500 kV kiểu CTH-550 do GE đang vận hành, do vậy sẽ nâng cao độ tin cậy lưới điện truyền tải, đảm bảo cung cấp điện và ngăn ngừa sự cố năm 2023 và những năm tiếp theo góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của TTĐ Miền Đông 1

Lắp đặt TI573 tại trạm 500kV Phú Mỹ.

Thí nghiệm nhất thứ TI573 sau thay thế.

 

Nguyễn Văn Tấn – Tp Kỹ thuật TTĐMĐ1- PTC4