Video clip: Quy tắc ứng xử đối với cơ quan truyền thông và báo chí

Thứ hai, 7/11/2022 | 15:45 GMT+7
Video clip Văn hóa doanh nghiệp với chủ đề "Quy tắc ứng xử đối với cơ quan truyền thông và báo chí" do Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thực hiện năm 2022.

PTC1