Video clip: Quy tắc ứng xử với đồng nghiệp

Thứ ba, 20/12/2022 | 09:14 GMT+7
Video clip Văn hóa doanh nghiệp với chủ đề "Quy tắc ứng xử với đồng nghiệp" do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) thực hiện năm 2022.