Video clip: Văn hóa trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Thứ tư, 12/10/2022 | 15:00 GMT+7
Video clip Văn hóa doanh nghiệp với chủ đề "Văn hóa trách nhiệm với cộng đồng và xã hội" do Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) thực hiện năm 2022.