Chị em NPMB cùng đồng hành đưa dự án Đường dây 500kV Mạch 3 về đích

Thứ ba, 26/3/2024 | 09:16 GMT+7
Triển khai Chương trình hành động số 146/Ctr-CĐEVNNPT ngày 7/3/2024 của Ban chấp hành Công đoàn EVNNPT về phối hợp với chuyên môn động viên người lao động đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối; Ban Nữ công NPMB đã tổ chức Hoạt động Nữ công với chủ đề: “Chị em NPMB cùng đồng hành đưa dự án Đường dây 500kV Mạch 3 về đích”.

Ban Nữ công NPMB