Công ty Truyền tải điện 2: Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục hơn 4,8 tỷ kWh trong 6 tháng

Thứ sáu, 5/7/2024 | 20:08 GMT+7
Ngày 5/7/2024 tại Truyền tải điện Thừa Thiên Huế, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị do ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 chủ trì.

Ông Lê Đình Chiến – Phó Giám đốc PTC2 báo cáo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có 50 đại biểu lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt PTC2, ông Lê Đình Chiến  - Phó giám đốc PTC2 đã báo cáo: Trong 6 đầu năm 2024 lưới điện truyền tải do Công ty quản lý vận hành đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không có sự cố cháy nổ cũng như không có sự cố trạm biến áp (TBA), không có sự cố có nguyên nhân chủ quan trong điều kiện nhân lực quản lý vận hành vừa tăng cường tham gia công tác thi công đường dây 500kV mạch 3 nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và cấp trên vừa đảm bảo các yêu cầu quản lý vận hành.

Để chuẩn bị cho việc vận hành an toàn lưới điện truyền tải và ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố trong năm 2024. Ngay từ cuối năm 2023, Công ty đã yêu cầu các đơn vị tổng kết đánh giá cũng như đăng ký kế hoạch, công việc nhằm giảm sự cố trong năm 2024, trên cơ sở đó Công ty đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm sự cố lưới điện truyền tải trong năm 2024. Mặt khác Công ty, các Truyền tải luôn theo dõi sát sao việc thực hiện tại các đơn vị đội/trạm theo kế hoạch đã đăng ký, hàng tuần, tháng có tổng hợp đánh giá kết quả khối lượng thực hiện. Nhờ vậy trong 6 tháng đầu năm, PTC2 đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Tổng công ty đảm bảo truyền tải điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải là hơn 4,833 tỷ kWh.

Về công tác sửa chữa lớn, 6 tháng năm 2024, toàn Công ty đã thực hiện khối lượng sửa chữa lớn 129/223 hạng mục công trình so với kế hoạch giao đầu năm với giá trị thực hiện 62,25 tỷ đồng đạt. Với kết quả này đã góp phần đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành.

Công nhân PTC2 tích cực sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại các TBA

Về công tác sửa chữa thường xuyên: Đối với TBA PTC2 đã vệ sinh, bảo dưỡng, thay thế bộ phận dẫn dòng các dao cách ly (DCL) 500kV, vệ sinh bảo dưỡng toàn diện các DCL 220kV, 110kV tại các TBA; thay thế 8/8 bộ (24 pha) phận dẫn dòng các DCL 500kV tại TBA 500kV Đà Nẵng và Thạnh Mỹ;  vệ sinh bảo dưỡng chi tiết, chuyên sâu đến từng khớp nối 236/236 bộ DCL thuộc 93 ngăn lộ tại các TBA; thực hiện tăng cường lèo 252/252 vị trí xung yếu, thường xuyên mang tải cao gây phát nhiệt tại TBA 220KV Thạnh Mỹ và Huế; hoàn thành công tác rà soát chỉnh định, cấu hình rơle và mạch nhị thứ 17 TBA 220kV và 4 TBA 500kV, qua đó đã phát hiện và sử lý dứt điểm 45 mục khiếm khuyết tại TBA 500, 220 kV.

Đặc biệt trong tháng 3&4/2024 Công ty đã triển khai công tác vận hành tập trung tại 21/21 trạm biến áp với 100% quân số tập trung liên tục trong thời gian 10 ngày để triển khai các nhiệm vụ chính như sau: Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị nhất thứ,  nhị thứ; rà soát chỉnh định, cấu hình rơle và hoàn công mạch nhị thứ; thực hiện sửa chữa thay thế theo kế hoạch sửa chữa thường xuyên; tổ chức diến tập xử lý các tình huống sự cố trong trạm; phố biến, quán triệt các hướng dẫn thực hiện các quy trình thao tác thiết bị theo phiếu thao tác mẫu…

Về công tác sửa chữa thường xuyên đường dây, PTC2 đã thực hiện phát dọn cây cối đảm bảo hành lang tuyến tại 1325/1690 khoảng cột đường dây 500kV và 913/1569 khoảng cột đường dây 220 kV;  phát dọn 65199 cây cao trong, ngoài hành lang; kiểm tra định kỳ trị số tiếp địa 2565/2771 vị trí đường dây 500kV và 1727/1782 vị trí đường dây 220 kV; xử lý đường dẫn tiếp địa, xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc 4351/4464 vị trí đường dây 500kV và 3698/3698 vị trí đường dây 220 kV.

Trong các đợt cắt điện 6 tháng đầu năm 2024, PTC2 đã tập trung nhân lực thực hiện xử lý các tồn tại trên lưới, cụ thể với đường dây 500kV: Vệ sinh cách điện 2632/4264 vị trí; thay cách điện vỡ 244/244 bát; xử lý 94/94 khu định vị bị bung má; Kiểm tra siết phụ kiện xử lý đảm biết tiếp xúc tiếp địa ngọn 4264/4264 vị trí. Đường dây 220kV đã vệ sinh cách điện 1275/3422 vị trí; thay cách điện vỡ 94/94 bát; kiểm tra siết phụ kiện xử lý đảm biết tiếp xúc tiếp địa ngọn 3422/3422 vị trí.

Công nhân PTC2 tích cực sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đường dây truyền tải điện

Về công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới PTC2 đã phối hợp với NPTS hoàn thành 100% khối lượng thí nghiệm định kỳ thiết bị năm 2024 trước tháng 03/2024 và xử lý dứt điểm các tồn tại sau thí nghiệm định kỳ.

Về công tác ứng dụng UAV phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện PTC2 đã kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, kiểm tra sự cố: Đường dây 500kV là 11.817/15402 km với thời gian bay là 237.695 phút; đường dây 220kV là 9.646/12966 km với thời gian bay là 181.943 phút.

 Sử dụng flycam bay soi phát nhiệt mối nối, mối vá, quấn bảo dưỡng và đầu cót lèo trên tuyến đường dây, trong 06 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện soi phát nhiệt 2363/2363 điểm cần soi (theo tải trên các đường dây), kết quả chưa phát hiện điểm nào bị phát nhiệt, nguy cơ mất an toàn trong vận hành.

Sử dụng UAV kiểm tra tình trạng dây dẫn, dây chống sét trên các tuyến đường dây trong 6 tháng đầu năm 2024, kết quả: phát hiện tổn thương dây dẫn, dây chống sét: 290 điểm, đã xử lý 165 điểm, còn 125 còn lại vẫn đảm bảo vận hành và sẽ xử lý trong tháng 7&8/2024. Qua kiểm tra bằng UAV đã phát hiện cách điện composite phát nhiệt có nguy cơ sự cố 12 vị trí cột và đã xử lý xong 12/12 vị trí cột nếu trên…

Đối với các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng PTC2 đã tiết kiệm vốn đầu tư 10% căn cứ theo giá trị quyết toán so với TMĐT được duyệt; tăng cường đấu thầu rộng rãi công khai, đấu thầu qua mạng. Kiểm soát lập, trình, duyệt dự án/công trình và quản lý chi phí, quản lý tiến độ và chất lượng công trình. Thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định 2/3 dự án đạt 67%. Đảm bảo an toàn trong đầu tư xây dựng, không để xảy ra cháy, nổ dẫn đến hư hỏng các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư.

Về hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 PTC2 đã tham gia công tác hỗ trợ đường dây 500kV mạch 3, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Qua đó đơn vị đã thể hiện vai trò của mình trong việc thực thi văn hóa EVN/EVNNPT với tính tuân thủ rất cao.

Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 đã đánh giá 6 tháng đầu năm PTC2 đạt tốt các chỉ tiêu về sản lượng, đạt 6/6 chỉ tiêu xuất sự cố, công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đầu tư xây dựng đều được PTC2 thực hiện tốt và đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải đặc biệt trong mùa khô cho đến nay. Ngoài ra CBCNV PTC2 đã chấp hành huy động hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố nối. Từ đây cho đến cuối năm PTC2 cần tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp nhằm quản lý vận hành lưới điện an toàn, giảm tổn thất, các nguy cơ làm chậm trễ hạn mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo vận hành mùa khô và mùa mưa sắp đến, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ  đặc biệt là sử dụng UAV trong QLVH.

Hiện nay do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nên tình hình vận hành căng thẳng mùa khô năm 2024 và chuyển tiếp là mùa mưa với dự báo có nhiều bão lũ, rất khó khăn trong công tác quản lý vận hành, đặc biệt Miền Trung luôn là tâm điểm của những cơn bão và mưa lũ. Cho nên PTC2 cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, cấn có các chương trình, hạnh động cụ thể chuẩn bị ngay từ bây giờ để kiểm soát lưới điện trong vận hành; trong đó đặc biệt lưu ý các điểm nguy cơ bị ngập lụt, các vị trí kè, móng xung yếu có nguy cơ sạt lỡ khi có mưa lũ; kiểm soát tốt cây cao trong và ngoài hành lang tuyến đảm bảo không ngã đổ vi phạm khoảng cách an toàn đường dây khi có gió bão và rà soát hoàn thiện các phương án, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện dụng cụ phòng chống mưa bão cho năm 2024.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó TGĐ EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó TGĐ EVNNPT đã đánh giá cao các kết quả PTC2 đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ông nhấn mạnh an toàn thông tin rất quan trọng. Đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm ngặt, nhằm tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Trong vận hành PTC2 cần  chú ý kiểm tra mối nối đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy phạm, quy trình trong vận hành đặc biệt cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất an toàn trong vận hành.

Trong trong hội nghị lần này, PTC2 đã tuyên dương khen thương 6 tháng đầu năm, theo đó với khối thi đua 1 PTC2 đã trao đơn vị đạt giải nhất Truyền tải điện Quảng Bình, giải nhì Truyền tải điện Quảng Nam, giải ba Truyền tải điện Quảng Ngãi; khối thi đua 2 PTC2 đã trao đơn vị đạt giải nhất phòng Kỹ thuật, giải nhì phòng Điều độ, giải ba phòng An toàn. Ngoài ra PTC2 đã khen thưởng cho 30 tập thể vận hành an toàn không có sự cố; 30 đơn vị và 60 cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm. Việc khen thưởng kịp thời phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của PTC2 sẽ tạo động lực cho tập thể các đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa nhằm góp phần cùng EVNNPT đảm bảo điện góp phần phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân của khu vực cũng như của cả nước.

Một số hình ảnh

 PTC2 sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Công nhân PTC2 tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3

 PTC2 khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

 PTC2 khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 

PTC2 khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Nguyễn Quang Thắng - PTC2