Công ty Truyền tải điện 1 ứng dụng công nghệ, đảm bảo an toàn cho dự án trọng điểm quốc gia

Thứ năm, 4/7/2024 | 10:00 GMT+7
Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung vào công tác quản lý, vận hành hệ thống điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã không ngừng ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác quản lý vận hành cũng như đầu tư xây dựng. Hệ thống thông tin an toàn đóng vai trò then chốt, góp phần quan trọng vào sự thành công của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục.

Hệ thống thông tin đồng bộ, an toàn, tin cậy.

Ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án, PTC1 đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, Ban quản lý các công trình điện miền Bắc (CPMB), Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT (EVNICT) chú trọng xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ an toàn, tin cậy và khả năng mở rộng. Các hạng mục quan trọng được thực hiện bao gồm: Kiểm tra cấu hình ATTT hệ thống điều khiển và kênh truyền SCADA, đảm bảo hệ thống điều khiển vận hành an toàn, chính xác, kịp thời. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia khai báo kênh truyền đảo chuyển đấu nối Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa - Ba Chè - Nông Cống, nghiệm thu cáp quang 500kV mạch 3.

Nhân viên Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin PTC1 bám sát công trường xây dựng TBA 500kV Thanh Hóa, thiết lập hệ thống mạng điều khiển

Kiểm tra hệ thống thông tin bảo vệ an toàn cho các đường dây đấu nối, hệ thống mạng phục vụ điều khiển, thao tác và các kênh thông tin liên lạc phục vụ điều hành. Thiết lập hệ thống mạng nội bộ ngành và mạng điều khiển TBA an toàn, có khả năng phòng chống tấn công mạng từ bên ngoài đảm bảo an toàn thông tin.

Hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, hỗ trợ các hoạt động thi công, vận hành dự án. Nhờ có hệ thống thông tin an toàn, tin cậy, PTC1 đã: Tối ưu hóa công tác điều phối cụ thể là các đơn vị liên quan có thể dễ dàng trao đổi thông tin, phối hợp thi công hiệu quả, đảm bảo tiến độ dự án. Hệ thống thông tin bảo vệ hiện đại giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trên đường dây, đảm bảo an toàn vận hành. Hệ thống an ninh mạng tiên tiến giúp bảo vệ hệ thống thông tin trước các nguy cơ tấn công mạng, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và các hoạt động vận hành.

Vào lúc 17h41 phút, ngày 28/6/2024, Lãnh đạo EVNNPT cùng các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện Dự án TBA 500kV Thanh Hóa

Bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự thành công của dự án còn là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV PTC1, trong đó có Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin. Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ, nhân viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thành công của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là minh chứng cho hiệu quả của công tác chuyển đổi số trong PTC1, góp phần viết tiếp kỳ tích ngành Điện công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động quản lý vận hành, đầu tư xây dựng đã giúp nâng cao hiệu quả, an toàn và chất lượng công trình.

TBA 500kV Thanh Hóa nhìn từ trên cao

Trong thời gian tới, PTC1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đào tạo nâng cao nhận thức cho người lao động về an toàn thông tin, khuyến khích học tập, đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn, tin cậy cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội../.

Mạnh Hùng - PTC1