Đảng ủy EVN kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đối với Đảng ủy EVNNPT

Thứ sáu, 11/8/2023 | 11:12 GMT+7
Ngày 10/8 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) (Ban chỉ đạo 35) do đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có đồng chí Trịnh Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tuyên giáo EVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35; đồng chí Vũ Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, Thành viên Ban Chỉ đạo 35; đồng chí Đỗ Đức Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo 35, cùng các đồng chí Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35.

Đảng ủy EVN kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đối với Đảng ủy EVNNPT

Làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Đảng ủy EVNNPT có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT.

Chương trình làm việc nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Đảng ủy EVNNPT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ EVNNPT. Việc kiểm tra được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

Đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT báo cáo tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT đã trình bày báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.  

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy EVN, trong thời gian qua, Đảng ủy EVNNPT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu và nêu các kiến nghị tại buổi kiểm tra

Qua quá trình kiểm tra, làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ EVNNPT. Đảng ủy EVNNPT đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu và nêu các kiến nghị tại buổi kiểm tra

Tại chương trình làm việc, các đồng chí trong đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Đảng ủy EVNNPT nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Đảng ủy EVNNPT tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại đơn vị và khẳng định Đảng ủy EVNNPT sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

Đảng bộ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT):

- Là đảng bộ cơ sở, được giao thí điểm một số quyền cấp trên cơ sở, hoạt động xuyên suốt theo ngành dọc.

- Đến nay, Đảng bộ EVNNPT có 23 đầu mối, gồm 09 đảng bộ cơ sở và 14 chi bộ trực thuộc với tổng số 2.130 đảng viên.

- Các tổ chức đoàn thể hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNNPT bao gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT với mô hình tổ chức xuyên suốt theo ngành dọc.

- Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia với cấp điện áp 220kV và 500 kV; có sứ mệnh đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

 

Phạm Hạnh (TCĐL)