Đóng điện đưa vào vận hành Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hoà

Thứ sáu, 7/5/2021 | 11:00 GMT+7
Vào lúc 2h50 ngày 7/5/2021, tại TBA 500 kV Đức Hòa, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên qua  tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hoà.

Dự án Đường dây 500 kV Mỹ Tho - Đức Hoà do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) là đơn vị tư vấn lập dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) là đơn vị Tư vấn giám sát. Các đơn vị thi công gồm: Liên danh Công ty CP Sông Đà 11 - Công ty CP Lắp máy và xây dựng điện (IEC) - Công ty CP Lắp máy (INCO) và Liên danh Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) - Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) - Công ty CP Thái Bình Dương. Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Dự án có quy mô xây dựng đường dây 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa có tổng chiều dài 55.09 km nối từ Trạm biến áp 500/220kV Mỹ Tho đến Trạm biến áp 500/220kV Đức Hòa. Đường dây đi qua địa bàn 2 tỉnh là tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An.

Việc đóng điện đưa vào vận hành Đường dây 500kV Mỹ Tho – Đức Hoà có ý nghĩa quan trọng góp phần giải tỏa công suất của các Trung tâm điện lực Duyên Hải, Trung tâm điện lực Sông Hậu, Trung tâm điện lực Ô Môn,…; kịp thời cung cấp điện an toàn, ổn định, tăng cường độ tin cậy của hệ thống  điện cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, giúp nâng cao khả năng tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực và các tỉnh phía Nam của đất nước.

Việc hoàn thành công trình Đường dây 500kV Mỹ Tho – Đức Hoà đảm bảo đồng bộ với thời điểm đưa vào vận hành một trong các nhà máy điện: Duyên Hải III - tổ máy 1, hoặc Long Phú I - tổ máy 1, hoặc Ô Môn I - tổ máy 2, Ô Môn III.

Công trình được hoàn thành trong giai đoạn này đã thể hiện nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV SPMB trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại.

Description: C:\Users\Tui\Desktop\MT-DH DH dau noi\@--FINAL\Dz.jpg

Cùng với việc phấn đấu đóng điện công trình theo kế hoạch, bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biết là các tỉnh thành miền Nam, Công đoàn SPMB đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động là tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho CBCNV làm việc trên công trường.

Theo đó, Công đoàn EVNNPT, SPMB đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, lãnh đạo các đơn vị tham gia dự án kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV làm việc trên công trường, qua đó tạo ra động lực lớn góp phần giúp SPMB hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao./.

SPMB