EVNNPT thông báo mời thu xếp vốn 6 dự án truyền tải điện

Thứ ba, 7/5/2024 | 09:57 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 06 dự án truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: dangthiphuongthanh@npt.com.vn để được nhận miễn phí hồ sơ yêu cầu của dự án, thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ ngày 10/5/2024. Thời hạn nộp hồ sơ đăng xét ngày 13/6/2024 và 14/6/2024, cụ thể như sau:

EVNNPT

Tin đã đưa