PTC2 đăng cai tổ chức đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”

Thứ sáu, 1/7/2022 | 22:29 GMT+7
Từ ngày 30/6-01/7 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đăng cai tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT” cho các học viên thuộc Công ty Truyền tải điện 1, Công ty Truyền tải điện 2 và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện.

Học viên chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 14 năm ngày thành lập EVNNPT

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại về việc tổ chức thực hiện khóa đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”, theo đó, EVNNPT phối hợp với Công ty Cổ phần People One tổ chức khóa đào tạo tự “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”. Để hoàn thành chương trình EVNNPT đã giao Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3 tổ chức 3 lớp nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT. PTC1 tổ chức lớp 1 cho lãnh đạo EVNNPT; PTC2 tổ chức lớp 2 tại Đà Nẵng và PTC3 tổ chức lớp 3 tại Lâm Đồng

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Với các mục tiêu EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, theo hướng các hoạt động của Tập đoàn được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao: Hiệu quả sản xuất kinh doanh; Chất lượng dịch vụ; Năng suất lao động; Năng lực quản trị và phấn đấu đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Từ năm 2021 đến nay EVNNPT và các đơn vị thành viên rất chú trọng và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị và quản lý vận hành lưới điện truyền tải và đã đem lại hiệu quả rõ rệt là đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, giảm sự cố và tăng năng suất lao động.

Vừa qua EVNNPT đã ban hành Tài liệu Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT bên cạnh tài liệu Văn hóa EVNNPT, là nét đặc thù riêng để quản trị, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty, đã tạo được sự lan tỏa, xây dựng được hình ảnh trong EVN cũng như cộng đồng xã hội. Để tiếp tục thúc đẩy chương trình chuyển đổi số trong EVNNPT trên cơ sở một nền tảng văn hoá tích cực học hỏi và làm chủ kiến thức, công nghệ, hiểu biết về Chuyển đổi số nói chung và kiến thức chuyển đổi số trong ngành điện nói riêng, từ đó mỗi CBCNV thực hiện hành động để thay đổi nhận thức nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch chuyển đổi số thành công theo lộ trình.

Mục tiêu của chương trình đào tạo này là thông qua phương pháp đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp kết hợp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chương trình sẽ khai mở nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số và sự ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với các công việc của CBCNV tại Tổng công ty trong thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và những tác động của chuyển đổi số tạo tới văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số. Trang bị nhận thức chuyển đổi số không chỉ thuần tuý là vấn đề thay đổi công nghệ mà là về vấn đề thay đổi tổ chức và con người, là nơi xuất hiện văn hóa mới đối với doanh nghiệp. Từ đó, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác văn hóa có ý thức sâu sắc hơn về cách cùng cộng tác, phối hợp để thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Trong đợt đào tạo lần này, Tiến sĩ Hồ Chí Dũng- trưởng phòng sáng tạo và phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần People one; ông Lê Thanh Hải - giám đốc công ty cổ phần People One sẽ trực tiếp hướng dẫn. Đây là các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn các chương trình về Văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số và văn hóa số cho EVN và các đơn vị thành viên.

Nội dung khóa đạo tạo được tập trung 3 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tổng quan về văn hóa số và mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số có văn hoá mạnh; Chuyên đề 2: Văn hóa số và EVNNPT. Sau mỗi chuyên đề học tập, các học viên được thực hiện bài kiểm tra đánh giá để đánh giá chất lượng học tập.

Một số hình ảnh:

 PTC2 đăng cai tổ chức đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”.

 Bà Lý Minh Hằng – Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự EVNNPT phát biểu tại lớp học.

 Giáng viên của Công ty Cổ phần People One hướng dẫn 3 chuyên đề “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”

 

Quang Thắng