PTC2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ bảy, 7/1/2023 | 13:59 GMT+7
Sáng ngày 05/01/2022 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tich HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); đ/c Võ Hoài Nam - Thành viên HĐTV; đ/c Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc; đ/c Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc; đ/c Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, ban chuyên môn của EVNNPT. Về phía PTC2 có đ/c Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2; các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng chuyên môn; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, trưởng các phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc và các tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT và đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 đồng chủ trì Hội nghị

Năm 2022, là năm có nhiều biến động lớn khi tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Các tỉnh thành thuộc miền Trung và Tây Nguyên nói chung và khu vực PTC2 quản lý nói riêng thời điểm từ đầu năm 2022 đến nay, thời tiết nắng ít, mưa nhiều đồng thời chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 4, cơn bão số 5 nên sức tiêu thụ điện có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, khu vực đầu nguồn các nhà máy thủy điện, năng lượng tái tạo trong khu vực phát nhiều lên lưới 110kV chủ yếu phục vụ phụ tải tại địa phương cũng là nguyên nhân dẫn đến sản lượng điện truyền tải giảm so với kế hoạch.

Trong bối cảnh trên, với phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả", PTC2 bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao, ra sức hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC2 đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2022, trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC2 trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2022

Những kết quả cơ bản trong công tác xây dựng Đảng

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, có đủ phẩm chất, uy tín, tạo được niềm tin, tâm lý phấn khởi, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp. Nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW4, TW5, TW6 khóa XIII trong toàn đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của PTC2. Tổ chức 08 hội nghị tổng kết và sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của EVN, EVNNPT.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 30/8/2022 về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 để góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo khí thế và động lực nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2022.

Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc. Khơi dậy niềm tự hào của CBCNV về truyền thống của PTC2, EVNNPT, EVN. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thực thi có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp. Tổ chức ngày Hội văn hóa số PTC2 thu hút đông đảo CBCNV tham gia.

Thực hiện tốt công tác truyền thông cộng đồng về những khó khăn thách thức của PTC2 trong công tác quản lý vận hành trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai nắng nóng khô hanh, cháy rừng, bão lũ ảnh hưởng đến hệ thống đường dây tải điện ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của hệ thống. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện được thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung thiết thực, đa dạng. Năm 2022, đã đăng hơn 120 tin bài, video clip trên các phương tiện truyền thông, báo chí nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh của PTC2, EVNNPT, những nỗ lực trong công tác quản lý vận hành; 24 tin bài về các sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất… Truyền thông Văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT năm 2022 với 29 bản tin bài viết, 04 clip VHDN, 08 phóng sự chuyên đề. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của PTC2 trên mạng xã hội.

Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.  Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng được cán bộ, đảng viên và người lao động đồng tình, ủng hộ, đánh giá tích cực; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đảng ủy PTC2 luôn quan tâm, chú trọng công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng.  PTC2 đã thực hiện bổ nhiệm mới 05 cán bộ; bổ nhiệm lại 19 cán bộ, điều động bổ nhiệm 07 cán bộ, kéo dài thời gian giữ chức vụ 02 cán bộ. Năm 2022, Đảng bộ PTC2 kết nạp 13 đảng viên đạt 130%, trong đó độ tuổi đoàn viên là 04 đồng chí.

Quang cảnh Hội nghị

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2022, PTC2 đã tiếp nhận quản lý vận hành đường dây 500kV Mạch 3 với tổng khối lượng hơn 700km đường dây và 2 trạm biến áp (TBA) 220kV Duy Xuyên và Bờ Y. Ngoài ra, đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện các dự án nâng công suất tại các trạm biến áp 500kV Quảng Trạch, 220kV Ba Đồn, Đông Hà, Huế, Tam Kỳ, Sông Tranh 2, và Sơn Hà.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong quản lý vận hành, đặc biệt đảm bảo 6/6 chỉ tiêu về suất sự cố. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công tác thí nghiệm định kỳ. Tổ chức công tác quản lý vận hành khoa học, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ sư có trách nhiệm cao trong công tác. Năm 2022, PTC2 đảm bảo công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Chủ động và đạt nhiều kết quả quan trọng trong Ứng dụng KHCN và chuyển đổi số vào công tác quản lý vận hành, như số hóa hệ thống điện, bản đồ lưới truyền tải điện, phát triển các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu công sức, và nguy hiểm cho người lao động.  Đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học được Tổng Công ty công nhận là ”Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống bảo vệ chống cháy nổ MBA trong quản lý vận hành MBA truyền tải điện truyền tải” và đề tài ”Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo”. Thực hiện 47 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất.

Triển khai ứng dụng toàn diện UAV vào công tác quản lý vận hành đường dây. Tiến đến thay thế phương pháp kiểm tra đường dây truyền thống bằng phương pháp ứng dụng công nghệ. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý vận hành, tăng năng suất lao động, giảm thiểu nặng nhọc, nguy hiểm cho người công nhân.

Thành lập mới 04 Đội Truyền tải điện và 02 tổ thao tác lưu động. Chú trọng đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, điều kiện lao động, sinh hoạt cho lực lượng QLVH những đơn vị mới thành lập.

Toàn Công ty đã thực hiện khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành 166 hạng mục công trình đạt 93% về khối lượng Hạng mục công trình so với kế hoạch giao.

Trong năm 2022 PTC2 được giao thực hiện 18 dự án đầu tư (trong năm giao bổ sung 4 dự án) với tổng giá trị 138,745 tỷ đồng.

Đối với các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện và đạt kết quả tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp như: cải cách hành chính, pháp chế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, quản trị rủi ro, tư vấn giám sát, an sinh xã hội và chủ đề năm 2022.

PTC2 đã tập trung hoàn thành 60/60 công việc liên quan đến chuyển đổi số do EVNNPT giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã biểu dương những thành tích đã đạt được của PTC2 trong năm 2022. Đây là sự kết tinh của những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể hệ thống chính trị, người lao động trong toàn Công ty. Đơn vị đã đảm bảo công tác QLVH trong điều kiện hết sức khó khăn về phương thức truyền tải, về điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, bão lũ phức tạp. Đặc biệt các việc chủ động ứng dụng mạnh mẽ KHCN vào sản xuất, thể hiện được vai trò của đơn vị tiên phong trong EVNNPT về lĩnh vực này. Dự báo, năm 2023 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình tài chính của EVN, EVNNPT vẫn đối diện với nhiều khó khăn, PTC2 cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Về công tác chuyên môn, đơn vị cần phát huy thế mạnh của đơn vị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ, rộng rãi KHCN vào quản lý vận hành. Thực hiện tốt công tác truyền thông, triển khai các nội dung trọng tâm hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT, tuyên truyền việc thực thi Văn hóa EVNNPT, đặc biệt là Văn hóa số.

Thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gắn liền với đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, người lao động trong đơn vị đồng thời thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh trong trong những năm đến.

Tại Hội nghị đ/c Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo EVNNPT, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT, đồng thời khẳng định CBCNV PTC2 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, làm việc với yêu cầu kỹ luật, tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cao nhất, chú trọng việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ trong công tác QLVH, triệt để chấp hành quy trình, quy phạm, không để xảy ra các sự cố chủ quan.

Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu đáp từ và kết luận Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt PTC2 đ/c Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn PTC2 đã phát động CBCNV thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PTC2 tổ chức phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2 triển khai Chỉ thị liên tịch phát động Phong trào thi đua năm 2023

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao giấy khen của Đảng ủy EVN cho đảng viên Lê Công Hữu - TTĐ Thừa Thiên Huế, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2022

Đồng chí Võ Hoài Nam - Thành viên HĐTV EVNNPT trao bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho tập thể Phòng Kỹ thuật Công ty

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2021

Đồng chí Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT trao tặng bằng khen EVN cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Võ Hoài Nam - Thành viên HĐTV EVNNPT trao bằng khen EVN cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT trao tặng Cờ thi đua EVNNPT cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Lưu Việt Tiến - Thành viên HĐTV EVNNPT trao tặng Cờ thi đua EVNNPT cho 05 tập thể Tổ TTLĐ và Đội TTĐ có thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao biểu trưng vinh danh 03 gương mặt tiêu biểu của EVNNPT giai đoạn 2019-2022

Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 tặng cờ thi đua xuất sắc nhất, nhì, ba cho các đơn vị Khối TTĐ  

Đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC2 tặng cờ thi đua xuất sắc nhất, nhì, ba cho các đơn vị Khối các phòng  ban

Lãnh đạo EVNNPT trao quà chúc Tết cho tập thể Công ty Truyền tải điện 2

Phan Phương - PTC2

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa