PTC3 bồi dưỡng về pháp luật và nghiệp vụ liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500 kV - Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Thứ ba, 3/12/2019 | 15:00 GMT+7
Trong 02 ngày 28 - 29/11/2019 tại Tp. Nha Trang, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ liên quan đến Hệ thống Truyền tải điện 500 kV - Công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia (ANQG) cho 46 CBCNV của PTC3 có công tác chuyên môn liên quan.

Đây là lớp thứ 3 trong tổng số 4 lớp của toàn Khóa đào tạo bồi dưỡng về pháp luật dành cho các đối tượng là cán bộ làm công tác kiểm tra thanh tra, pháp chế, kỹ thuật, an toàn trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Đội trưởng các Đội truyền tải điện quản lý vận hành (QLVH) Hệ thống truyền tải điện 500 kV tại các Đơn vị trực thuộc EVNNPT. Khóa đào tạo được EVNNPT giao PTC3 tổ chức.

Giảng viên tham gia giảng dạy gồm có: Đại úy, Ths. Nguyễn Trung Thành - Khoa An ninh nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân; Trung tá, Ths. Bùi Ngọc Giao - Khoa An ninh nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân; ông Hoàng Văn Lược - Phó Ban Kiểm tra và Thanh tra EVNNPT.

Trong thời gian 02 ngày, Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng đã được truyền đạt các nội dung chính sau:

- Khái quát về hệ thống công trình ANQG nói chung và Hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng: Ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống 500 kV; quá trình xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt công trình ANQG; công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1994 ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giới thiệu các văn bản của pháp luật liên quan đến công trình ANQG gồm: Luật An ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cùng các Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Quy chế,  Thông báo có liên quan.

- Công tác phối hợp giữa đơn vị QLVH với chính quyền, công an và các ban ngành địa phương.

- Một số quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình ANQG.

- Công tác bảo vệ tài sản thuộc Công trình quan trọng liên quan đến ANQG - Hệ thống truyền tải điện 500kV.

- Công tác điều tra nghiên cứu và truy xét khi có sự cố, vụ việc xảy ra trên Hệ thống truyền tải điện 500 kV.

- Công tác bảo vệ hiện trường.

- Công tác tổ chức phong trào quần chúng trong bảo vệ an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện 500 kV.

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong suốt thời gian diễn ra lớp học, toàn thể các Học viên đã tham gia đầy đủ, đúng thành phần và với tinh thần nghiêm túc cao. Kết thúc khóa học, với những kiến thức được truyền đạt và sự nắm bắt thu hoạch của các Học viên đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, đó là: Bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500 kV; xác định tính chất, tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công trình quan trọng liên quan đến ANQG; nắm và hiểu biết về kiến thức pháp luật về nghiệp vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG đối với Hệ thống truyền tải điện 500 kV; hiểu và nắm được các biện pháp trong công tác phối hợp giữa đơn vị QLVH và chính quyền, công an địa phương trong công tác bảo vệ công trình ANQG; các biện pháp thực hiện trong công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, an toàn công trình quan trọng liên quan đến ANQG và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước./.

Trần Việt Hùng