Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý môi trường năm 2023

Thứ sáu, 29/9/2023 | 17:00 GMT+7
Trong hai ngày 28 và 29/9/2023 tại TP.HCM, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý môi trường cho 116 học viên là các lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác môi trường thuộc các Ban chuyên môn EVNNPT và 8 đơn vị trực thuộc EVNNPT.

Theo công văn số 989/EVNNPT ngày 22/03/2023 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023 và Quyết định số 935/QĐ-EVNNPT ngày 06/7/2023 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt đề cương đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý môi trường. Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) được giao là đơn vị tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý môi trường năm 2023.

Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng An toàn, PTC4 phát biểu khai giảng khóa đào tạo.

Khóa đào tạo được tổ chức theo hình thức đào tạo tập trung trực tiếp tại Công ty Truyền tải điện 4 và kết hợp đào tạo trực tuyến quan phần mềm Zoom meeting đối với học viên thuộc các Ban chuyên môn EVNNPT và các đơn vị còn lại trong EVNNPT.

Trực tiếp giảng dạy là Thạc sĩ Vũ Đăng Tiếp - Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thạc sĩ Nguyễn Thành Lam - Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thạc sĩ Vũ Đăng Tiếp - Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên & Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp giảng dạy.

Nội dung của khóa đào tạo, bồi dưỡng môi trường năm 2023 tập trung vào 3 chuyên đề chính gồm: Chuyên đề 1 - Các quy định mới liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ môi trường của Việt nam; Chuyên đề 2 - Triển khai hồ sơ lập báo cáo xin cấp Giấy phép môi trường, Đăng ký Môi trường cho các cơ sở; Chuyên đề 3 - Công tác quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nhiệp thông thường, chất thải nguy hại trong quá trình thực hiện và quản lý công trình; Thảo luận và giải đáp thắc mắc trong công tác quản lý môi trường thực tế.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn quan tâm công tác quản lý bảo vệ môi trường trong xây dựng, vận hành các công trình truyền tải điện; cũng như luôn quan tâm đào tạo nâng cao kiến về chuyên môn thức bảo vệ môi trường cho cán bộ trong toàn Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, tham mưu, điều hành và thực thi công vụ. Toàn thể học viên đã tham gia học tập, tích cực lắng nghe, trao đổi và tham vấn các giảng viên về những vấn đề chưa hiểu, chưa rõ ràng trong thực tế quản lý thực hiện chuyên môn nhằm đưa ra các biện pháp thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường. 

Ngô Kim Hạnh (P.AT), Trần Văn Thái (P.TCNS) - PTC4