Đảng bộ PTC1 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019

Thứ ba, 3/12/2019 | 08:30 GMT+7
Chiều ngày 28/11/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019. Đ/c Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ do đ/c Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, các chỉ tiêu về sản lượng truyền tải, suất sự cố, trung tâm điều khiển từ xa, trạm biến áp không người trực, chỉ tiêu năng suất lao động và công tác đầu tư xây dựng... tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ PTC1 đã nỗ lực hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu, một số chỉ tiêu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tiến độ từ nay đến hết năm. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc được đạt kết quả tốt. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục, trong đó chú trọng phát huy nhân tố con người, hướng sâu về cơ sở, xuất phát từ điều kiện thực tế, từ cơ sở để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh toàn diện.

Cho ý kiến thảo luận về báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành trình bày tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí cao về kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, góp phần vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của năm. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ thêm những luận điểm Báo cáo đã nêu.

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể, ý kiến đánh giá, xếp loại của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đều đánh giá ở mức xuất sắc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên công nhận.

Hội nghị lấy ý kiến biểu quyết

Vê Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí UVBCH đã được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành xếp loại đối với từng đồng chí trong Ban chấp hành theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại 05 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 117 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 đồng chí đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019) đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng.

Tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đ/c Trần Minh Tuấn – Chủ nhiệm UBKT đã trình Hội nghị hồ sơ 02 trường hợp đảng viên sinh con thứ ba đề nghị Ban Chấp hành xem xét, cho ý kiến.

Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 thời gian triển khai đến khi kết thúc để có kết quả đánh giá, xếp loại tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần này diễn ra ngắn trong điều kiện Đảng bộ PTC1 có lượng đảng viên đông, địa bàn phân tán dọc theo các tỉnh miền Bắc, công việc cuối năm cần đảm bảo về tiến độ và chất lượng… Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty, cùng với dự đoán những khó khăn và có phương thức chỉ đạo kịp thời; sự quyết liệt, tập trung của các tổ chức Đảng và bộ phận chuyên môn nên công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 của Đảng bộ PTC1 đã hoàn thành theo kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Hồng Hoa
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện