Chi bộ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TTĐ TP. Hồ Chí Minh

Thứ năm, 5/3/2020 | 10:37 GMT+7
Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), hiện Chi bộ có 37 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

Tính đến 31/12/2019, TTĐHCM quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An; bao gồm 53 đường dây (11 ĐZ 500 kV và 42 ĐZ 220 kV) với tổng chiều dài 767,848 km và 12 trạm biến áp (03 trạm 500 kV và 09 trạm 220 kV) với tổng dung lượng khả dụng là 11.739 MVA; tổng sản lượng điện truyền tải hàng năm đều đạt từ 35 đến 40 tỷ kWh, cao nhất nhất trong các truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Là một Truyền tải điện vùng phụ tải quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn về vai trò đảm bảo cung cấp điện, Chi bộ TTĐHCM luôn xác định công tác Đảng là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm Chi bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo, thống nhất với Ban Lãnh đạo Truyền tải trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn; qua đó, nhiều năm liên tục, Chi bộ TTĐHCM luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng bộ PTC4 đánh giá cao.

Đ/c Võ Đình Thủy - Ủy viên BTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ TTĐHCM nhiệm kỳ 2020-2022

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành kiên quyết, linh hoạt của Ban Lãnh đạo, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CBCNV, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Cụ thể một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của các năm gần đây như: Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên năm 2017, 2018, 2019 đều thực hiện đạt 100% theo kế hoạch; chỉ tiêu tổn thất điện năng đều thực hiện đạt thấp tốt so với chỉ tiêu được giao, năm 2017 thực hiện đạt 0,45%/0,46% so với chỉ tiêu giao (thấp hơn 0,01%), năm 2018 thực hiện đạt 0,45%/0,51% so với chỉ tiêu giao (thấp hơn 0,06%), năm 2019 thực hiện đạt 0,42%/0,47% so với chỉ tiêu giao (thấp hơn 0,05%); công tác kiểm tra định kỳ thiết bị năm 2017, 2018, 2019 đều thực hiện hoàn tất trong quý III hàng năm.

Đ/c Bùi Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo công tác QLKT, QLVH năm 2018, phương hướng năm 2019

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi bộ, Ban Lãnh đạo TTĐHCM đã triển khai nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo như kiểm soát chặt chẽ công tác tài chính; đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm đẩy lùi nguy cơ gây sự cố lưới điện; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực; chú trọng công tác đánh giá và cơ cấu, sắp xếp lại lao động; triển khai thực hiện về ứng dụng công nghệ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải; giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ cương kỷ luật; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, triển khai sâu rộng về các chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT gắn với tất cả các mặt công tác trong đơn vị.

CBCNV tham gia học tập về thực hiện ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện tại Trạm 500 kV Phú Lâm

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ TTĐHCM xem trọng xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng bộ máy quản lý và các đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt trong công tác chuyên môn. Hiện TTĐHCM có 4 phòng chức năng, 4 đội Truyền tải điện, 1 đội vận hành, 1 trung tâm vận hành, 9 trạm biến áp, 274 CBCNV; với 2 tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn và Chi đoàn. Thông qua các tổ chức đoàn thể, Chi bộ đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục CNVC-LĐ nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Công ty, của ngành; nhờ đó kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, nội bộ giữ được sự đoàn kết thống nhất, không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Chi bộ duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ. Hàng năm đều ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, TTĐHCM luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp, môi trường làm việc thân thiện với thiên nhiên. Song song đó, Chi bộ, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm đến việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, điều kiện môi trường làm việc của CBCNV; thực hiện tốt công tác bố trí sắp xếp lao động phù hợp nhằm để CBCNV yên tâm thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đảng viên Chi bộ TTĐHCM tại Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Chi bộ TTĐHCM nêu cao quyết tâm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, sáng tạo, tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao nhằm đưa TTĐHCM trở thành 01 trong các đơn vị đi đầu và đứng đầu trong khối các đơn vị Truyền tải điện; tiếp tục duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Một số hình ảnh:

Chi đoàn TTĐHCM hỗ trợ chằng néo mái tôn cho hộ dân sống gần Trạm 500 kV Nhà Bè nhằm chống gió tốc mái gây sự cố lưới điện

Một góc mảng xanh tại TTĐHCM

Đ/c Bùi Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng năm 2018.

Môi trường làm việc thân thiện với thiên nhiên tại TTĐHCM

Trần Văn Thái - TTĐHCM