Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của EVNNPT

Thứ hai, 17/4/2017 | 15:55 GMT+7
​Ngày 12/04/2017, Hội đồng Thành viên EVNNPT ban hành Quyết định số 0628/QĐ-EVNNPT về việc phê duyệt thông tin trước khi công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP. 

​Thông tin theo Phụ lục VI của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước.​