Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin

Thứ năm, 31/1/2019 | 15:05 GMT+7
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.​

Ngày 31/1/2019, Tổng giám đốc EVNNPT có văn bản số 380/EVNNPT-KH về việc công bố thông tin doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt (QĐ 15/QĐ-EVNNPT ngày 28/1/2019). Thông tin được công bố là Phụ lục IV Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của EVNNPT theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.  ​

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm: PL IV theo mau cua ND81.docPL IV theo mau cua ND81.doc

 

Ban Pháp chế