Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin bất thường.

Thứ tư, 18/9/2019 | 16:28 GMT+7

Thực hiện quy định công bố thông tin bất thường của Doanh nghiệp tại điều 20 Nghị định 81/2015/NĐ-CP và điểm d khoản 1 điều 109 Luật Doanh nghiệp 2014, EVNNPT công bố thông tin thay đổi người quản lý của Tổng công ty.

Thông tin về nhân sự giữ chức danh người quản lý của Tổng công ty sau khi được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Ông Võ Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế EVNNPT, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên EVNNPT kể từ ngày 01/9/2019.

Chi tiết theo file đính kèm: 3219-Cong-bo-thong-tin-bat-thuong-theo-nghi-dinh-81-20190919165147994.pdf

Ban Pháp chế