Bộ Công Thương họp rà soát tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối

Thứ hai, 21/8/2023 | 17:54 GMT+7
Ngày 21/8/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực chủ trì và phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp – Hồ Sỹ Hùng, Lãnh đạo các Cục, vụ chức năng của Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn, ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng báo cáo tại cuộc họp

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) có ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng giám đốc, ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Ban QLDA các công trình điện miền Trung , đại diện các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Theo báo cáo của EVNNPT, tính đến 21/8/2023, tình hình triển khai chuẩn bị và thực hiện các dự án cụ thể như sau: Đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối và đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hoá đã được EVNNPT trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, ngày 18/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương báo cáo tại cuộc họp

Thời gian tới, nhằm thực hiện triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra, EVNNPT đã đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như: chấp thuận các Dự án là các công trình xây dựng khẩn cấp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng; phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án trước khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, cho phép Chủ đầu tư các Dự án hoàn thiện Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, EVN/EVNNPT đã báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Dự án); các khó khăn, vướng mắc và giải pháp; đề xuất, kiến nghị để dự án được triển khai theo kịp tiến độ.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVN, EVNNPT cùng sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương trong việc triển khai thực hiện Dự án.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân báo cáo tại cuộc họp

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng. Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư (EVNNPT) cập nhật và hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (PreFS),  tập hợp ý kiến các cơ quan chức năng trước ngày 25/8 để trình Thủ tướng.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại cuộc họp

Đối với các vấn đề liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi đất rừng, đất lúa tại các tỉnh có liên quan đến Dự án, EVNNPT cần tiếp tục phối hợp, làm việc chặt chẽ với các địa phương có Dự án đi qua để triển khai các công việc cần thiết. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cũng cần tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp – Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại cuộc họp

Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao; nghiên cứu các đề xuất của EVN, EVNNPT về cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (vì đây là dự án có tính cấp bách và đặc biệt quan trọng). Đồng thời, yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tiến hành song song các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại cuộc họp

Hồ Linh (TCĐL)