Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT

Thứ bảy, 19/8/2023 | 10:00 GMT+7
Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Kế hoạch số 33-KH/ĐU (ngày 14/8/2023) về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty (22/01/2009 - 22/01/2024).

Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, CNV về vị trí, vai trò của Đảng uỷ EVNNPT trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khẳng định những thành quả mà Đảng bộ và EVNNPT đạt được trong quá trình hình thành và phát triển 15 năm qua; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, CNV vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ EVNNPT.  

Ảnh minh họa

Động viên cán bộ, đảng viên, CNV vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT.

Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo đúng theo các hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước; thu hút cán bộ, đảng viên, CNV và đoàn viên tham gia.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Đảng ủy EVNNPT phát động các phong trào thi đua. Trong đó phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động SXKD; tập trung triển khai các dự án, công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN, chuyển đổi số và các phong trào thi đua có tác động tích cực đến hoạt động và hình ảnh của EVNNPT.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 gắn với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng các bài viết, câu chuyện, tấm gương điển hình trong cơ quan, đơn vị nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập các ban Trung ương Đảng (tháng 10/1930 - tháng 10/2023).

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; xem xét vinh danh, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ và tổng kết Đảng bộ EVNNPT năm 2023.

Đảng ủy EVNNPT tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT gắn với dịp tổng kết Đảng bộ EVNNPT năm 2023.

Phạm Hạnh (TCĐL)