Chủ tịch HĐTV EVNNPT đốc thúc chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong Tổng công ty

Thứ tư, 24/5/2023 | 13:25 GMT+7
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Nguyễn Tuấn Tùng – Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động SXKD của Tổng công ty chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đốc thúc chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn Tổng công ty.

Tham dự cuộc họp có ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc EVNNPT, các Thành viên HĐTV EVNNPT, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban của EVNNPT. Các đơn vị trực thuộc EVNNPT tham dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Ban Viễn thông và CNTT EVNNTP cho biết: Năm 2022, nhìn chung các nhiệm vụ chính đề ra đã được các Tổ công tác, đơn vị triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra trong kế hoạch, cụ thể. Trong đó đã hoàn thành 68/73 nhiệm vụ với tỷ lệ 93,15%, đang thực hiện 5/73 nhiệm vụvới tỷ lệ 6,85%. Năm 2022, EVNNPT được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh giá đạt 99,52/100 điểm theo bộ tiêu chí đánh giá của Tập đoàn.

Đối với các nhiệm vụ trong quý I/2023, ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các Tổ công tác và các đơn vị về việc lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. Kết quả, trong quý I năm 2023 đã thực hiện các nội dung nổi bật như:

Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, đã hoàn thành việc việc xây dựng dự thảo Kế hoạch đào tạo chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025 của EVNNPT. Triển khai hệ thống E-Payment: EVNNPT đã chủ động tổ chức triển khai các công việc theo phạm vi, nhiệm vụ được giao, hoàn thành theo đúng các quy trình Tập đoàn đã hướng dẫn; đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn thông tin.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ngày 04/5/2023, Hội đồng thành viên EVNNPT đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-HĐTV về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM) tại EVNNPT. EVNNPT đã phối hợp với EVNICT triển khai thí điểm Module quản lý thực hiện quy hoạch và kế hoạch trên phần mềm IMIS2.0 theo chỉ đạo của EVN; đào tạo, triển khai thí điểm chức năng “Quản lý tiến độ dự án ĐTXD”. Ngoài ra EVNNPT cũng đã chủ động đưa vào sử dụng bảng giá vật tư thiết bị trên thư viện nội bộ của Tổng công ty trong thời gian tiếp tục hoàn thiện module quản lý giá của hệ thống phần mềm IMIS 2.0.

Trong lĩnh vực sản xuất, từ 02/3/2023 đến 24/3/2023, EVNNPT đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác triển khai ứng dụng ứng dụng phần mềm số hóa công tác kiểm tra quản lý vận hành đường dây, TBA, quản lý thí nghiệm, ứng dụng GIS và UAV tại các Công ty Truyền tải điện và NPTS. Qua đó đoàn kiểm tra đã có đánh giá về tình hình áp dụng tại các đơn vị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các phần mềm cũng như đề xuất, kiến nghị để báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty. Tham gia thử nghiệm và thí điểm phần mềm quản lý công tác an toàn của EVN.

Các lĩnh vực khác như Viễn  thông và CNTT, Truyền thông cũng đang tích cực triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo và các tổ công tác, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Dù đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số vẫn còn có những hạn chế, bất cập. Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu, thời gian tới, các Ban, đơn vị cần chủ động, tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Hội đồng thành viên EVNNPT thông qua và định hướng chuyển đổi số của EVN.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các Tổ công tác cần tích cực hơn nữa để triển khai hiệu quả, trong quá trình làm nếu có vướng mắc cần báo cáo Ban chỉ đạo ngay để kịp thời tháo gỡ. 

Xuân Tiến