Đảng bộ EVNNPT có một tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ ba, 11/6/2024 | 18:04 GMT+7
Ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải năm 2023.

Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có tác phẩm: “EVNNPT học tập và làm theo gương Bác: Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia vươn tầm châu lục” (5 kỳ) của tác giả Bùi Xuân Tiến – Ban Truyền thông đoạt giải khuyến khích.

Cũng trong chương trình, đồng chí Bùi Xuân Tiến là 1 trong 2 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc tham gia Giải búa liềm vàng khối DNTW 5 năm (2019-2023), được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW.

Đồng chí Bùi Xuân Tiến - Đảng bộ EVNNPT (thứ tư từ trái sang) nhận giấy chứng nhận đoạt giải Khuyến khích của Ban Tổ chức

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo cấp vụ các Ban Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các tác giả, nhóm tác giả và đại diện các tập thể đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

Báo cáo sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng (2019-2023) cho thấy: Triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Trung ương, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương được tổ chức hằng năm; đồng thời xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng trực thuộc hằng năm.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối - Cơ quan thường trực Giải đã tiếp nhận 7.970 tác phẩm từ 38/38 đảng ủy trực thuộc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổng hợp, lựa chọn, tổ chức sơ loại; chấm sơ khảo và chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất viết về công tác xây dựng Đảng, các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội để trao giải.

Số lượng tác phẩm tham dự Giải năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt số lượng tác phẩm tham dự Giải năm 2023 cao gấp gần 3 lần so với năm 2022 và gấp 8 lần so với Giải lần thứ nhất năm 2019; chất lượng tác phẩm được nâng cao, bảo đảm đúng thể lệ; chủ đề, nội dung phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối nói riêng, nhất là những vấn đề đang được cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm; các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Đồng chí Bùi Xuân Tiến - Đảng bộ EVNNPT (đứng thứ nhất từ trái sang) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc tham gia Giải búa liềm vàng khối DNTW 5 năm (2019-2023)

Về công tác tổ chức giải Búa liềm vàng năm 2023, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng - 2023 đã tiếp 4.644 tác phẩm từ 36 đảng ủy trực thuộc; Các tác phẩm tham dự Giải đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú: chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình, phóng sự ảnh; có một số tác phẩm triển khai hình thức mới, đổi mới cách thức truyền tải thông tin như: Infografic, Emagazine,… từ 4.644 tác phẩm, Cơ quan thường trực Giải và Tổ chấm sơ khảo đã tổng hợp, sơ loại và lựa chọn 435 tác phẩm vào chấm Sơ khảo.

Ban Giám khảo chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định trao giải trong đó có 01 Giải đặc biệt, 02 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 08 Giải Ba và 20 Giải Khuyến khích.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2023 phong phú về chủ đề, tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và của xã hội như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy EVN chụp ảnh lưu niệm cùng 2 tác giả thuộc Đảng bộ EVN đoạt giải

Phát biểu tại buổi lễ phát động giải Búa liềm vàng năm 2024, đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ cho biết: Năm 2024 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Với yêu cầu phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu cao quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024 và những năm tiếp theo tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả thực hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… để có nhiều hơn các thể loại và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Phạm Hạnh