Khi niềm tin toả sáng

Thứ ba, 11/6/2024 | 10:30 GMT+7
Ca khúc ca ngợi tinh thần vượt khó vươn lên của tập thể CBCNV tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Nhạc và lời: Đăng Tuấn - PTC4; Ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng - PTC1