NPMB tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

Thứ sáu, 25/3/2022 | 14:11 GMT+7
Ngày 24/3/2022 tại trụ sở đơn vị, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022. Đ/c Hoàng Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và đ/c Lê Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các đồng chí đại diện các Ban của EVNNPT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng 47 đại biểu là người lao động (NLĐ) tiêu biểu từ các phòng chuyên môn của NPMB.

NPMB tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Tại Hội nghị, đ/c Hoàng Văn Tuyên - Giám đốc NPMB đã trình bày báo cáo của đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022. Theo đó, NPMB đã nỗ lực, tập trung nguồn lực để vượt qua những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đóng điện đưa vào vận hành các dự án theo kế hoạch được giao; tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình hoàn thành; tích cực triển khai đề án đổi mới tổ chức quản lý và nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, NPMB quan tâm chú trọng tới công tác thẩm tra, thẩm định; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý chất lượng, tiến độ; công tác xóa tồn tại, bàn giao công trình; ưu tiên tận dụng các vật tư thiết bị còn lại sau đầu tư xây dựng đưa vào các dự án đang triển khai nhằm giảm giá trị tồn kho, giảm giá trị mua mới. Trong năm 2021, NPMB hoàn thành đóng điện 13 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Đường dây 500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội, Nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan, TBA 220 kV Thủy Nguyên, ... Giá trị đầu tư xây dựng thực hiện đạt 2.033 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

Về việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ, NPMB luôn đảm bảo việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đời sống NLĐ trong NPMB được cải thiện, luôn duy trì được mức lương, thu nhập ổn định. Các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ được NSDLĐ quan tâm thực hiện đầy đủ. Quy chế dân chủ được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2021, NPMB không có khiếu nại, tố cáo của NLĐ liên quan đến các quyền lợi hợp pháp.

Đ/c Hoàng Văn Tuyên - Giám đốc NPMB trình bày báo cáo của đại diện NSDLĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

Ngay sau phần báo cáo của đại diện NSDLĐ, đ/c Lê Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NPMB đã trình bày báo cáo của đại diện NLĐ về kết quả các Hội nghị Người lao động cấp phòng, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ. Theo đó, NPMB đã thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NLĐ. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy NSDLĐ đã trích nộp đầy đủ bảo hiểm cho NLĐ. Tiền lương của CBCNV được chi trả theo đúng chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước, đúng quy định, đúng kỳ hạn, rõ ràng, minh bạch. Hàng năm, đời sống NLĐ ngày càng được nâng cao. Điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm, cải thiện. NLĐ được khám và tư vấn sức khỏe một cách định kỳ. NSDLĐ sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ do NLĐ đóng góp đúng mục đích, đúng quy định. Cùng với đó, NPMB đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại. Các nội dung công khai NLĐ được tham gia ý kiến, được quyết định và được kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; bảo đảm các quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của NLĐ tại nơi làm việc.

Đ/c Lê Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NPMB trình bày báo cáo của đại diện NLĐ

Công đoàn NPMB đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tích cực phối hợp với NSDLĐ tham gia quản lý cơ quan đơn vị như tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tham gia xây dựng kế hoạch quản lý đầu tư xây dựng; phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch; phối hợp chăm lo đời sống, việc làm, cải thiện điều kiện lao động. Tiếp sau đó, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trình bày những ý kiến tham luận về các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2022 và chủ đề năm 2022 của EVNNPT.

Sau nội dung thamn luận, đ/c Tô Thị Mỹ Hằng - Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổng hợp đã thông báo trước Hội nghị báo cáo tổng hợp ý kiến NLĐ tại các Hội nghị Người lao động cấp phòng. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá cao những kết quả tích cực của NPMB trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao, đồng thời đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Trong điều kiện vô cùng khó khăn trong tình hình dịch bệnh và khối lượng nhiệm vụ còn khá lớn, đ/c Nguyễn Huy Thắng chỉ rõ NPMB cần phải: Chủ động tìm các giải pháp để nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên; nghiên cứu hình thức chi trả lương cho người lao động đúng trình độ, năng lực, đảm bảo khuyến khích người lao động nỗ lực cống hiến nhiều hơn; tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ thông tin và điều hành, quản lý và lao động; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển và quản trị văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thành khối lượng công việc và thực hiện chủ đề năm 2022 là “Thích ứng An toàn, linh hoạt và hiệu quả” với các mục tiêu và kế hoạch cụ thể.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Hoàng Văn Tuyên - Giám đốc NPMB trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quý báu của đ/c Nguyễn Huy Thắng, đồng thời hứa sẽ tiếp thu chỉ đạo và đưa vào Nghị quyết của Hội nghị, trong thời gian tới NPMB sẽ có những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao đời sống người lao động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử 5 đồng chí đại diện tập thể NLĐ tham gia vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024. Hội nghị cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2022. Bên cạnh đó, NPMB cũng đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện Văn hóa EVNNPT.

Lãnh đạo NPMB ký cam kết thực hiện Văn hóa EVNNPT

Toàn thể Hội nghị đã thống nhất quyết nghị, thông qua: Nội dung các báo cáo của đại diện NSDLĐ, báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn NPMB; các góp ý đối với nội dung nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của EVNNPT và NPMB; kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024; kết quả bầu cử đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động EVNNPT năm 2022; giao nhiệm vụ cho Giám đốc NPMB lãnh đạo và tổ chức tập thể cán bộ công nhân viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch được EVNNPT giao.

Đ/c Hoàng Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB đã nghiêm túc tiếp thu những góp ý, đồng thời trả lời và giải đáp thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của người lao động tại NPMB. Phát biểu kết thúc Hội nghị, Giám đốc NPMB chỉ đạo và kêu gọi tập thể cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động trong NPMB tích cực sử dụng các phần mềm dùng chung của EVN và EVNNPT vào công việc, tiếp tục nghiên cứu các công nghệ mới triển khai các dự án lưới điện, đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022 NPMB đã kết thúc thành công trên tinh thần dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra./.

Xuân Trung NPMB

Tin đã đưa