PTC2 và CATP Đà Nẵng: Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải

Thứ sáu, 15/4/2022 | 07:58 GMT+7
Ngày 14/4/2022 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải. Ông Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 và Trung tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

 

Ông Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 và Trung tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị

Hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng, Truyền tải điện Đà Nẵng thuôc PTC2 đang quản lý vận hành 69,6 km đường dây 220kV; 65,74 km đường dây 500kV; 2 trạm biến áp 220kV: Hoà khánh, Ngũ Hành Sơn và 01 Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng tổng dung lượng 2.025 MVA.

Tại hội nghị, ông Phan Anh – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế PTC2 đã báo cáo: Để bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn, ngày 19/01/2016 PTC2 và CATP Đà Nẵng đã ký QCPH số 21/QCPH-CATP-PTC2. Ngay sau khi quy chế phối hợp được ký kết, CATP Đà Nẵng và PTC2 đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện quy chế. Căn cứ kế hoạch đã xây dựng, Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên phối hợp với Truyền tải điện Đà Nẵng, Đội quản lý vận hành đường dây ở các quận, huyện để trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, rút ra những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phối hợp thực hiện các mặt công tác nhằm kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra liên quan đến hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Đến nay qua 05 năm thực hiện QCPH trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải.  Hai đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt các trách nhiệm đề ra trong QCPH, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, tích cực hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi bên. Để đánh giá các kết quả đã đạt được, đề ra các phương hướng trong thời gian tới, nhất là hệ thống truyền tải điện 500kV đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

 Trong quá trình thực hiện QCPH  hai đơn vị đã cơ bản tạo được sự gắn kết, phối hợp đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, đảm bảo an ninh, toàn toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia trên địa bàn thành phố. Công tác tham mưu, hướng dẫn của các đơn vị chức năng thuộc CATP Đà Nẵng đối với PTC2, Truyền tải điện Đà Nẵng luôn được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, thông báo tình hình giữa hai bên được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; đã phối hợp giải quyết, xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo sự vận hành an toàn, ổn định, liên tục của Hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Nho Chinh – Trưởng Phòng An ninh kinh tế CATP Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian qua CATP Đà Nẵng đã hỗ trợ PTC2 thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN), bí mật nội bộ (BMNB) trong PTC2 theo quy định của Luật BVBMNN ngày 15/11/2018; Hướng dẫn của Bộ Công an; hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế BVBMNN trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó CATP đã tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện  Pháp lệnh BVBMNN TP Đà Nẵng việc “Xác định khu vực cấm địa điểm cấm” đối với các trạm biến áp 220 – 500kV trên địa bàn.

Đối với các chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại các trạm biến áp đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định đăng ký, thông báo với cơ quan an ninh quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn về nội dung, thời gian, chương trình, thành phần làm việc,… quá trình làm việc cũng như tiếp xúc các đối tác là người nước ngoài đều tuân thủ việc lập sổ theo dõi ghi chép nhật ký đầy đủ các nội dung đã làm việc và tiếp xúc, bảo đảm không cung cấp trái phép những thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật nội bộ đã quy định.

 Trong thời gian qua PTC2 đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các cấp quản lý về công tác BVBMNN, BMNB trong phạm vi quản lý của mình. Tất cả các khâu từ soạn thảo, in ấn, sao chụp, giao nhận, lưu giữ, thống kê đến việc sử dụng, bảo quản tài liệu BMNN, BMNB, từ việc tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài đến việc cử CNVC đi học tập ở nước ngoài…đều được thực hiện một cách chặt chẽ và luôn có sự quản lý, kiểm tra của tổ chức đầu mối thực hiện chức năng công tác bảo mật của Công ty. Nhờ vậy, trong Công ty không xảy ra trình trạng để lọt BMNN, BMNB ra bên ngoài; không có trường hợp nào CNVC vi phạm các quy định về công tác bảo mật của Công ty.

Tại hội nghị, lãnh đạo PTC2 và CATP Đà Nẵng đã tiếp tục ký và triển khai QCPH trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trong đó: CATP tiếp tục tham mưu, hướng dẫn PTC2 trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn các công trình trọng điểm do PTC2 quản lý, vận hành trên địa bàn thành phố. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm để PTC2 chủ động trong công tác đối phó, phòng ngừa tội phạm.

 Đẩy mạnh công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, huấn luyện kiến thức, nghiệp vụ về bảo vệ an ninh nội bộ, phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại PTC2; đồng thời quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về An ninh trật tự, PCCC nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên, người lao động chấp hành tốt các quy định của Pháp luật liên quan đến ANTT và PCCC. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, phòng chống cháy rừng, công tác bảo vệ mục tiêu, công trình trọng điểm liên quan ANQG tại PTC2 theo chế độ định kỳ, đột xuất. Qua đó tổ chức sơ kết, tổng kết và đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia trên địa bàn thành phố và thường xuyên tổ chức diễn tập PCKB, PCCC & CNCH trạm biến áp 220 -  500kV và trên các tuyến đường dây để chủ động ứng phó khi có tình huống phức tạp xảy ra./.

Một số hình ảnh:

 PTC2 và CATP Đà Nẵng tổng kết 05 năm thực hiện QCPH trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải

 Ông Phan Anh – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế PTC2 phát biểu tại hội nghị

 Thượng tá Nguyễn Nho Chinh – Trưởng Phòng An ninh kinh tế CATP Đà Nẵng PTC2 báo cáo tiếp tục triển khai QCPH  tại hội nghị

 Trung tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Ông Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Trung tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng trao giấy khen của CATP Đà Nẵng cho các tập thể và cá nhân thuộc PTC2

Trung tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng trao giấy khen của CATP Đà Nẵng cho các tập thể và cá nhân thuộc PTC2 

Ông Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 trao giấy khen của PTC2 cho các tập thể thuộc CATP Đà Nẵng

 Ông Lê Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC2 trao giấy khen của PTC2 cho các cá nhân thuộc  CATP Đà Nẵng

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Quang Thắng

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa