PTC4 tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Thứ ba, 26/1/2021 | 14:00 GMT+7
Ngày 21/1/2021, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Đ/c Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chủ trì Hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, đ/c Võ Hoài Nam - Thành viên HĐTV, đ/c Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc, đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNNPT.

Về phía PTC4 có đ/c Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất năm 2020 của PTC4.

Theo đó, năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy PTC4 đã xây dựng Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2020. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết công tác năm 2020 và 02 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng - quân sự & phòng chống khủng bố và về tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; 04 Kế hoạch về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2020 của Đảng ủy và của UBKT Đảng ủy Công ty ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Tổng công ty, tạo tiền đề để Đảng ủy Công ty chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Đẩy mạnh việc học tập và triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; quán triệt xuyên suốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng ủy EVNNPT về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2020 kết nạp được 36 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 01 đảng viên so với nghị quyết năm đã đề ra, trong đó có 19 đoàn viên thanh niên, đạt tỉ lệ 52,78%. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020, Đảng ủy Công ty khen thưởng 01 chi bộ và 39 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó có 01 đảng viên được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền).

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Công ty đã vận hành an toàn, liên tục, ổn định, không có sự cố lớn, sự cố hư hỏng máy biến áp, sự cố cháy nổ, sự cố diện rộng, kéo dài, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực.

Sản lượng điện truyền tải đạt 97,76 tỷ kWh, tăng 0,95% so với năm 2019, bằng 94,09% kế hoạch được giao. Tỉ lệ tổn thất điện năng chung là 1,04%, thấp hơn 0,06% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (1,10%); trong đó tổn thất điện năng lưới 500 kV là 0,55%, thấp hơn 0,02% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (0,57%), tổn thất điện năng lưới 220 kV là 0,73%, thấp hơn 0,09% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (0,82%), góp phần trong việc giảm tỉ lệ tổn thất của Tổng công ty.

Hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn gồm 243 công trình. Công tác đầu tư xây dựng hoàn thành đạt 100,08% so với kế hoạch năm.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động để tiếp nhận vận hành khối lượng đường dây tăng 12,85% và dung lượng trạm biến áp (TBA) tăng 61,2%. Năng suất lao động theo sản lượng là 68,6 triệu kWh/người.

Về đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Công ty đang triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Giám sát từ xa PD test và nhiệt độ thiết bị tủ hợp bộ bằng hiệu ứng âm thanh”, đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot kiểm tra vận hành trạm biến áp” và có 43 sáng kiến được công nhận.

Thực hiện chủ đề năm 2020 ”Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016 – 2020”, trong 5 năm, Công ty đã truyền tải tổng sản lượng 444,124 tỷ kWh, với tốc độ tăng trưởng điện truyền tải bình quân 6,98%/năm. Thấp hơn so với mức tăng trưởng sản lượng điện truyền tải tại kế hoạch 5 năm EVNNPT đã giao, trong đó năm 2016 tăng trưởng cao nhất là 10,25% và năm 2020 thấp nhất là 0,95% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tính đến cuối năm 2020, Công ty đã hoàn thành chuyển đổi 34 TBA/tổng số 45 TBA 220 kV do đơn vị quản lý sang không người trực, đạt tỷ lệ 75,6% số TBA 220 kV theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu kế hoạch EVNNPT giao (tới năm 2020 đạt 60% số TBA 220 kV đạt theo tiêu chí không người trực).

Trong 5 năm đã hoàn thành 1.065 công trình sửa chữa lớn; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng được giao với giá trị khối lượng thực hiện là 2.664,482 tỷ đồng, đạt 94,70% so với tổng giá trị kế hoạch đầu tư 05 năm; hoàn thành vượt kế hoạch khởi công là 10/8 công trình (đạt 125%); đóng điện được 15/15 công trình (đạt 100%); quyết toán 53/47 công trình.

Bên cạnh đó, trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn 2016 - 2020, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPIs và nhiệm vụ chiến lược được giao. Công tác tổ chức và tuyên truyền thực thi Văn hóa EVNNPT được triển khai sâu rộng tới từng CBCNV qua các chương trình tập huấn, hội thi, hội thảo và đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác truyền thông được triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, các hoạt động truyền thông đều chú trọng nâng cao hình ảnh, uy tín của EVNNPT và đều được gắn kết với công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành lưới truyền tải điện. Thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Năng suất lao động bình quân tăng khoảng 18%/năm.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 báo cáo tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT biểu dương tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể CBCNV PTC4, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu chung của EVNNPT trong giai đoạn 5 năm qua và trong năm 2020, kể cả trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng. Đồng chí Phạm Lê Phú đề nghị PTC4 tiếp tục phát huy những thế mạnh, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại để năm 2021 và những năm tiếp theo cùng với EVNNPT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mục tiêu phải đạt được là đảm bảo vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố chủ quan, đặc biệt không để xảy ra sự cố gây mất điện cho phụ tải; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung thực hiện Chủ đề năm 2021 là chuyển đổi số nhằm giảm tối đa công tác báo cáo bằng giấy, đảm bảo tinh gọn quy trình xử lý công việc để tăng năng suất lao động, tiến tới hiện đại hóa trong công tác quản lý vận hành, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch năm 2021.

Đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt PTC4, đ/c Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể của của đ/c Phạm Lê Phú. Đồng thời hứa sẽ cùng tập thể CBCNV tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Tổng công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Tổng công ty giao năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của EVNNPT.

Đ/c Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Năm 2021 là năm đầu tiên Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, mở đầu và tạo đà thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021 - 2025. Hội nghị cũng đã chỉ ra những mục tiêu cần đạt được trong năm 2021 phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2021 theo kế hoạch EVNNPT giao, với yêu cầu ngày càng cao hơn. Trong đó các nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục tăng cao ảnh hưởng đến việc đảm bảo vận hành an toàn và ổn định hệ thống; các dự án lưới điện sử dụng vốn TEP của các Ban Quản lý dự án bị chậm tiến độ; nguồn nhân lực trong lĩnh vực ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ tự động hoá và công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện vẫn còn hạn chế; điều kiện thời tiết và tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường... luôn là những trở ngại không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” cùng Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ tiếp tục khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Ngọc Dung - PTC4