Tăng cường phối hợp giữa A04 và các đơn vị trực thuộc EVN

Thứ sáu, 19/5/2023 | 17:29 GMT+7
Ngày 19/5/2023 tại Trụ sở Công ty Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã diễn ra cuộc họp giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục An ninh Kinh tế - A04 (Bộ Công an) và một số công an các tỉnh khu vực Miền Bắc.
Buổi làm việc giữa A04 và công an một số tỉnh/thành phố với EVN và các đơn vị về việc tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp

Cuộc họp được thực hiện căn cứ theo Thông báo số 200/TB-EVN ngày 10/5/2023 về kế hoạch họp, trao đổi quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN ngày 26/6/2015 về việc phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngành Điện; văn bản số 1748/EVNNPT-KTTT ngày 12/5/2023 về việc họp trao đổi quy chế phối hợp giữa EVN và Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an.

Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Cục An ninh kinh tế, đại diện lãnh đạo phòng An ninh Công Thương, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế công an các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La. Tham dự phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đại diện lãnh đạo Ban Kiểm tra – Thanh tra (EVN); Ban Kiểm tra – Thanh tra (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Truyền tải điện Hòa Bình; Công ty Thủy điện Hòa Bình; Ban QLDA Điện 1; EVNNPC; Công ty Thủy điện Sơn La.

Tại cuộc họp, Công an các tỉnh tham dự có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong giai đoạn 2015-2023, những kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn và đề xuất kiến nghị sửa đổi quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Về phía EVNNPT và đơn vị trực thuộc tham dự cuộc họp đã tham luận, thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp bảo vệ với lực lượng công an các cấp trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác phối hợp bảo vệ trong tình hình mới, trong đó các bên cần tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ mục tiêu đường dây và trạm biến áp truyền tải điện, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

 

Lê Hoàng Quân (Ban Kiểm tra - Thanh tra EVNNPT)