Thông tin về tình hình vận hành lưới điện truyền tải tháng 10/2023

Thứ tư, 15/11/2023 | 09:00 GMT+7

Thực hiện quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 25/2016/TT-BCT ban hành ngày 30/11/2016 về việc “Quy định hệ thống điện truyền tải” và các Thông tư sửa đổi, bổ sung số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019, số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thông tin về tình hình vận hành lưới truyền tải điện tháng 10/2023 như file đính kèm.

Chi tiết file đính kèm.

EVNNPT