Thư của đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT động viên CBCNV khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19

Thứ năm, 12/8/2021 | 17:19 GMT+7
Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt hiện nay làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống cán bộ, công nhân viên trong toàn EVNNPT, nhất là đối với những khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn; biểu dương, ghi nhận với những nỗ lực mà cán bộ, công nhân viên đã phấn đấu trong thời gian qua để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT đã gửi thư động viên cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nội dung Thư (xem toàn màn hình) xin mời xem tại đây:
Thư của Đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT

Hoặc xin mời xem trực tiếp tại đây: