Tổ Giám sát Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cônng ty Truyền tải điện Quốc gia làm việc tại Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1

Thứ sáu, 12/8/2022 | 15:25 GMT+7
Thực hiện Quyết định số 74-QĐ/ĐU/UBKT, ngày 27/5/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc Giám sát Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) trong việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, ngày 10/8/2022 Tổ Giám sát Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành giám sát Đảng ủy PTC1 và đi thực tế tại Trạm 500kV Tây Hà Nội thuộc Chi bộ Trạm 220 kV Xuân Mai, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hòa Bình.

 

Đ/c Phan Lê Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy EVNNPT – Tổ Trưởng Tổ Giám sát

Qua một ngày làm việc, Tổ Giám sát đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, tài liệu của Đảng bộ PTC1; các nội dung: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21 của Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 phát biểu tại buổi làm việc

Việc quán triệt triển khai Nghị quyết số 63-NQ/ĐU, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV, ngày 31/12/2021 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, triển khai thực hiện trong năm 2022, Đảng bộ PTC1 đã xây dựng Nghị quyết số 107-NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong đó đã đề ra 05 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 04 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong công tác xây dựng Đảng và 08 nhiệm vụ giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Qua giám sát, Tổ Giám sát đánh giá Đảng ủy PTC1 đã có những chỉ đạo, giải pháp cụ thể, thiết thực nên trong thời gian qua lưới TTĐ đảm bảo vận hành an toàn; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm.

Việc thực hiện các chỉ đạo của EVNNPT về nhận diện, đánh giá rủi ro tại vị trí làm việc và các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, Đảng ủy PTC1 đã ban hành Nghị quyết số 112-NQ/ĐU về Nâng cao chất lượng An toàn trong công tác Quản lý vận hành lưới TTĐ PTC1 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Song song với nhiệm vụ rà soát, nhận diện đánh giá rủi ro, PTC1 đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động như: tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giữa Giám đốc các đơn vị với Giám đốc Công ty với mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong công tác quản lý chỉ đạo thực hiện ATVSLĐ, kiên quyết trong công tác chỉ đạo điều hành, tuân thủ đúng các quy định đảm bảo an toàn cho người lao động.

Đoàn công tác đi thực tế làm việc tại TBA 500kV Tây Hà Nội

Tại trạm 500kV Tây Hà Nội, Tổ Giám sát đã làm việc trực tiếp với đồng chí Bí thư chi bộ trạm 220kV Xuân Mai và các đảng viên tại Trạm 500kV Tây Hà Nội; hiện nay chi bộ trạm 220kV Xuân Mai có 07 đảng viên là chi bộ sinh hoạt ghép của đơn vị trạm 500kV Tây Hà Nội, Tổ Thao tác lưu động Sơn Tây, trạm 220kV Xuân Mai và Ban CBSX T220kV Xuân Thủy (mới thành lập 01/8/2022); qua Giám sát, Tổ Giám sát đã đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ 220kV Xuân Mai trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, mặc dù là một chi bộ ghép có nhiều khó khăn trong việc triển sinh hoạt chi bộ, nhưng chi bộ trạm 220kV Xuân Mai đã thực hiện sinh hoạt chi bộ đúng quy định bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế như họp trực tiếp, qua zoom; hồ sơ chi bộ lưu trữ đầy đủ, cán bộ nắm vững kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng, trạm vận hành nhiều năm liền an toàn.

Đoàn công tác thăm quan kiểm tra thực tế tại trung tâm vận hành TBA 500kV Tây Hà Nội

Kết luận Hội nghị đồng chí Phan Lê Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy EVNNPT – Tổ Trưởng Tổ Giám sát, đề nghị Đảng ủy PTC1 phát huy những thành tích, những ưu điểm đã đạt được trong những năm qua, góp phần cùng Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thay mặt Đảng ủy PTC1, đồng chí Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ghi nhận và cảm ơn những nhận xét, đóng góp xác đáng của Tổ Giám sát chỉ ra và hứa sẽ chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần cùng Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Một số hình ảnh

Toàn cảnh phiên làm việc tại trụ sở PTC1

Toàn cảnh đoàn công tác đi thực tế làm việc tại TBA 500kV Tây Hà Nội

Tổ Giám sát Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNNPT trong phiên làm việc tại Trạm 500kV Tây Hà Nội, thuộc Chi bộ Trạm 220 kV Xuân Mai, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hòa Bình

Đại diện Đảng ủy PTC1 trong phiên làm việc tại TBA 500kV Tây Hà Nội 

Đại diện Đảng bộ bộ phận TTĐ Hòa Bình trong phiên làm việc tại TBA 500kV Tây Hà Nội

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng vận hành

Hồng Phương - Mạnh Hùng