Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp

Thứ năm, 3/9/2015 | 00:00 GMT+7
Ngày 22/7/2015, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp​

Ngày 22/7/2015, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp.

EVNNPT