THÔNG BÁO MỜI THU XẾP VỐN CHO CÁC DỰ ÁN LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Chủ nhật, 14/5/2023 | 07:15 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 08 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: tranthikimngan@npt.com.vn để được nhận miễn phí 08 HSYC tương ứng với 08 dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 15/05/2023. Thời hạn nộp HSĐX: Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 06/06/2023 tùy thuộc từng dự án, cụ thể như sau: