Công ty Truyền tải điện 2: Không ngừng phát triển lưới truyền tải điện khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Thứ bảy, 13/5/2023 | 09:00 GMT+7
Ngày 01//7/2008, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chuyển Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT và 33 năm PTC2 xây dựng, trưởng thành.

 Lãnh đạo EVN kiểm tra ứng dụng chuyển đổi số tại PTC2.

Trong những năm qua là đơn vị trực thuộc EVN và sau này là EVNNPT, Công ty Truyền tải điện 2 đã không ngừng xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, đảm bảo truyền tải điện an toàn và phát triển lưới truyền tải điện khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Từ năm 2008 đến nay PTC2 luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, HĐTV và sự điều hành của Ban Tổng giám đốc EVNNPT, đề ra các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng công ty giao. Đặc biệt trong những năm gần đây, PTC2 đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề hàng năm của EVNNPT.

15 năm qua, hệ thống lưới truyền tải điện của PTC2 ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ những ngày đầu tiên PTC2 chỉ có gần 450 km, đến nay PTC2 đang vận hành 4.760 km (bao gồm 2564 km ĐD 500 kV và 2.196 km ĐD 220 kV); 20 TBA (gồm 04 TBA 500 kV và 16 TBA 220 kV), tổng dung lượng MBA là 9.512 MVA.

Sản lượng điện truyền tải do PTC2 thực hiện năm này luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm luôn đạt từ 15 – 20%. Nếu như năm 1990 sản lượng truyền tải đạt là 69,5 triệu kWh thì hết năm 2008 là 7,603 tỷ kWh, hết năm 2022 là 11,889 tỷ kWh và 3 tháng đấu năm 2023 là 1,498 tỷ kWh. Tính từ năm 2008 đến hết năm 2022 tổng sản lượng điện nhận trên lưới 110 – 220 kV là 9.993,78 tỷ kWh, tổng sản lượng điện truyền tải trên lưới 500kV là 143,078 tỷ kWh. Hàng năm PTC2 đều hoàn thành chỉ tiêu về sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xuất sự cố và đảm bảo tổn thất điện năng theo chỉ tiêu được giao.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PTC2 đã trực tiếp quản lý nhiều dự án như: Mở rộng TBA 220kV Ngũ Hành Sơn, thi công dự án ĐD 220kV Huế - A Lưới, Pkeiku – Kon Tum, TBA 220kV Kon Tum, nâng cấp đường dây 110kV từ 1 mạch lên 2 mạch Đồng Hới - Đông Hà - Huế… Bên cạnh đó PTC2 đã phối hợp với các Ban Quản lý dự án thực hiện công tác tư vấn giám sát, nghiệm thu, tiếp nhận vận hành nhiều dự án quan trọng. Trong thời gian tới, PTC2 tiếp tục chuẩn bị tiếp nhận thêm các dự án mới như: ĐD 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, ĐD 220kV Hòa Khánh - Hải Châu và TBA 220kV Hải Châu; ĐD 220kV Hải Châu - Ngũ Hành Sơn, các TBA 220kV KCN Nam Đông Hà, Chân Mây, Liên Chiểu, các trạm 200 - 500kV liên quan Trung tâm Nhiệt điện khí Chu Lai, Dung Quất, Trung tâm năng lượng và hệ thống các TBA 220 - 500kV Quảng Trị….

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy EVNNPT về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực truyền tải điện và chỉ đạo của EVN và EVNNPT trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2021,PTC2 đã được hoàn thành hoàn thành 80/80 công việc liên quan đến chuyển đổi số do EVNNPT giao. Năm 2022, EVNNPT giao chỉ tiêu cho PTC2 hoàn thành 25 công việc, các khối lượng công việc đang được khẩn trương thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch 2022. Bên cạnh đó, ngoài các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao PTC2 cũng tự thực hiện 07 nhiệm vụ chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số như: “Hoàn thiện CSDL, đảm bảo dữ liệu đúng, đầy đủ trên hệ thống PMIS, MDMS, eDOC... theo đúng tiến độ đề ra”; “Triển khai phần mềm số hóa công tác quản lý vận hành đường dây”; “Hoàn thành dự án nâng cao độ ổn định mạng WAN lõi của EVNNPT”; “Hoàn thiện lực lượng đảm an toàn thông tin, số hóa hồ sơ quản lý hệ thống thống tin cấp độ 3 trở lên”; “Triển khai giám sát các chỉ số, trạng thái vận hành hệ thống viễn thông công nghệ thông tin phục vụ hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên”; “Triển khai văn phòng số D-office”; “100% dữ liệu công tơ được cập nhật MDMS”... Trong quá trình điều hành sản xuất, CBCNV PTC2 đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, hàng năm đều có từ 35 – 45 giải pháp sáng kiến. Riêng năm 2022 PTC2 đã hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVN được Tổng công ty nghiệm thu và áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Không chỉ vậy, PTC2 luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương hiện hành của nhà nước. Các quy chế chi trả lương, thưởng được xây dựng đầy đủ, sửa đổi, bổ sung kịp thời và thông qua hội nghị NLĐ.

15 năm qua, PTC2 đã  đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động nắm bắt, làm chủ thiết bị, công nghệ đồng thời thực hiện các đề án phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của EVNNPT.

Chính quyền cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức nhiều hoạt động phong trào, an sinh xã hội, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi công nhân nhân tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động, nhân dịp tết lễ.... Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 có hiệu quả đáp ứng mục ntieeu kép. PTC2 đã đẩy mạnh việc tuyên truyền bộ tài liệu và thực thi Văn hóa EVN, EVNNPT trong đó mới đây là triển khai thực hiện Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT trong toàn thể người lao động.

Để có được thành quả, những thành công lớn của Công ty như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó chặt chẽ của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, CBCNV PTC2 luôn phát huy tinh thần lao động sáng tạo, từng bước tháo gỡ mọi khó khăn, có nhiều giải pháp đột phá, tích cực, đồng bộ và có hiệu quả trong các cấp. PTC2 luôn vinh dự và tự hào là một thành viên quan trọng của EVNNPT, luôn phấn đấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ EVNNPT giao đó là đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động sản xuất của PTC2 cũng như thực hiện các công việc theo lộ trình để đạt được mục tiêu chiến lược EVNNPT đến 2025, tầm nhìn đến 2040.

Một số hình ảnh

 Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra ứng dụng chuyển đổi số tại PTC2.

 Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cùng công đoàn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với NLĐ.

 PTC2 tổ chức ngày hội văn hóa số.

 Công nhân PTC2 sửa chữa đường dây 500 kV.

 Các Đội TTĐ thành lập phòng công nghệ tăng cường ứng dụng số trong vận hành (ảnh: Công đoàn PTC2 hỗ trợ 4/21 đơn vị có phòng công nghệ để triển khai ứng dụng chuyển đổi số).

 PTC2 thường xuyên tổ chức nhiều hoạt đông an sinh xã hội (ảnh: PTC2 tặng quà cho bà con dân tộc miền núi ở xã Zuôih, huyện Nam Giang)

Quang Thắng