CPMB: Chú trọng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trong tình hình mới

Thứ hai, 15/5/2023 | 16:21 GMT+7

Năm 2023, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 sẽ được triển khai tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an toàn tại CPMB, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Bằng các chương trình, hành động cụ thể, CPMB đã luôn đảm bảo an toàn lao động, an toàn sức khỏe trong dịch bệnh và lan tỏa văn hóa EVN/EVNNPT trong đó có văn hóa an toàn tại đơn vị tới cộng đồng và xã hội. Góp phần đem đến hình ảnh đẹp của Ngành điện và luôn thể hiện là đơn vị có trách nhiệm với cộng đồng.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 sẽ được triển khai tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023

Để thực hiện tốt Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc". CPMB đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tham gia phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động và ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tham gia diễn tập xử lý sự cố, thường xuyên tuyên truyền qua các phương tiện đại chúng về các khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả và các biện pháp phòng, chống cháy nổ, tai nạn điện và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện trên các ấn phẩm truyền thông, pano bảng điện của đơn vị, cũng như trên mạng xã hội đến với cộng đồng cũng như việc tuân thủ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong mọi hoàn cảnh.

Liên quan đến công tác an toàn trong đầu tư xây dựng, CPMB cũng đã thường xuyên yêu cầu các Nhà thầu thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động cho từng dự án theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đôn đốc và nhắc nhở các Nhà thầu thi công đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh Covid trong quá trình thi công xây dựng công trình cho 100% các dự án do CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành tiến độ dự án.

CPMB luôn yêu cầu các nhà thầu tuân thủ an toàn lao động trong suốt quá trình thi công dự án (Ảnh minh họa)

Đối với công tác an toàn tại trụ sở làm việc, CPMB tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ PCCC của nhà điều hành, xem xét các hạng mục cần phải mua bổ sung để đề xuất đảm bảo an toàn tại trụ sở làm việc. Đồng thời thường xuyên tổng hợp các công việc liên quan của các Phòng về công tác an toàn và chủ trì công tác báo cáo EVNNPT theo quy định. Tăng cường nâng cao nhận thức cho CBCNV về việc đảm bảo công tác an toàn trong môi trường làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện tại trụ sở làm việc và kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy.

Đối với công tác đào tạo huấn huấn luyện nghiệp vụ, CPMB thường xuyên định kỳ tổ chức các khóa đào tạo PCCC&CNCH cho CBCNV. Triển khai tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN hằng năm và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các CBCNV đối tượng nhóm 1, 2, 3, 6. Đồng thời kiện toàn bộ máy hoạt động và thường xuyên có các phương án chống bão lũ, thiên tai tại đơn vị khi có các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, CPMB cũng phối hợp với các đơn vị Truyền tải để xử lý giảm số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện đảm bảo theo chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm với EVNNPT tại các địa phương có dự án đi qua.

Trong tháng 4, 5, 6 và các tháng mùa hè nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt của người dân tăng cao. Công tác đảm bảo an toàn điện, PCTT&TKCN là vô cùng quan trọng. CPMB với vai trò là đơn vị trực thuộc Ngành điện trên địa bàn thành phố, cũng đã phối hợp với các đơn vị trong ngành Điện, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan để tổ chức tuyên truyền cho CBCNV tại đơn vị và người thân trong gia đình các vấn đề liên quan đến an toàn điện.

Việc triển khai nhiều biện pháp trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 góp phần đảm bảo việc tổ chức thực hiện và duy trì các điều kiện về ATVSLĐ và BHLĐ được thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

CPMB