CPMB: Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT”

Thứ tư, 2/6/2021 | 12:54 GMT+7
Triển khai Chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và của EVNNPT là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phát động phong trào thi đua nhằm góp phần xây dựng EVNNPT trở thành đơn vị đi đầu trong EVN về chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, góp phần đưa EVNNPT ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng đó là Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho các dự án lưới điện truyền tải

Phong trào được CPMB phát động với mục đích tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, CNVCLĐ về chuyển đổi số và tác động đối với đời sống kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động SXKD của EVNNPT nói riêng. Đây là giải pháp quan trọng, mang tính sống còn đối với tất cả các doanh nghiệp, trong đó có EVNNPT. Bằng cách số hóa hoạt động kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, doanh nghiệp có thể gia tăng tính cạnh tranh, phục hồi trong tình hình dịch bệnh COVID-19 và nắm bắt những cơ hội mới để phát triển bền vững. Qua đó, có nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của EVNNPT nói chung và CPMB nói riêng.

Việc tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật, đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp nhằm giảm tổn thất, tăng khả năng truyền tải, giảm thời gian cắt điện, tăng tính an toàn và ổn định, xây dựng hệ thống truyền tải điện hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp. Qua đó sẽ động viên cán bộ, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo, ứng dụng KHCN trên tất cả các lĩnh vực; phát hiện và tôn vinh các tập thể, cá nhân có những sản phẩm, giải pháp sáng tạo về chuyển đổi số có tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực Truyền tải điện. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng sẽ góp phần phản ánh kịp thời, đầy đủ về gương người tốt, việc tốt, về những tập thể, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực công tác đã và đang đóng góp tích cực trong quá trình lao động sản xuất, đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển của Tổng công ty, của Ngành điện và cả CPMB trong những năm qua.

Mục tiêu quan trọng nhất là duy trì, nâng cao uy tín và hình ảnh tốt đẹp của Ngành điện, EVNNPTvà CPMB với xã hội, cộng đồng; truyền đi những thông điệp mạnh mẽ, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng về vị trí, vai trò, những kết quả, hiệu quả, thành tựu đạt được trong công tác chuyển đổi số, những đóng góp tích cực của Ngành điện, EVNNPT và CPMB đối với đất nước, với nhân dân; tạo niềm tin, ấn tượng tốt đẹp cho người dân trên mọi miền đất nước.

Trong năm 2021, thực hiện theo chỉ đạo và phân công của EVNNPT về chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng, Truyền thông, đào tạo và chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi số trong công tác Quản trị đổi mới doanh nghiệp, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Truyền tải. Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung đã triển khai nhiều nội dung, thành lập các Tổ giúp việc theo từng lĩnh vực, phân công cho các phòng chuyên môn để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chung của EVNNPT giao, cụ thể cho các khối lượng năm 2021, giai đoạn 2021-2025 phù hợp với chiến lược phát triển của EVNNPT.

Trong đó trọng tâm tập trung vào các giải pháp: tổ chức bộ máy;  phát triển nguồn nhân lực; Hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình quản lý nội bộ; Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng đó là Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho các dự án lưới điện truyền tải, Ứng dụng các công nghệ xây dựng bản đồ (thiết bị bay không người lái, lida, ảnh vệ tinh,…) và bản đồ 3D vào công tác khảo sát, thiết kế các công trình điện, Đẩy mạnh việc triển khai, cập nhật số liệu và khai thác toàn bộ các tính năng hiện có của phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng, Tích hợp các sản phẩm thiết kế công trình điện với hệ thống GIS và các phần mềm dùng chung trong EVNNPT; các Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng; các Giải pháp về tài chính và huy động vốn; và các Giải pháp về thông tin truyền thông, quan hệ cộng đồng và hợp tác quốc tế.

Với phong trào thi đua Chuyển đổi số trong toàn EVNNPT tại CPMB, thực hiện theo chỉ thị liên tịch số 1692/CTLT-EVNNPT-CĐ về việc phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT được ký giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT, Giám đốc và Ban Chấp hành Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã phát động phong trào thi đua chuyển đổi số trong EVNNPT tại CPMB. Phong trào thi đua được chia thành 3 giai đoạn thông qua các cuộc thi như: Tham gia giải thưởng chuyển đổi số năm 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, thi trắc nghiệm về Chuyển đổi số trong EVNNPT; tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi số trong EVNNPT năm 2022 và Cuộc thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT” năm 2023./.

CPMB