CPMB: Tăng cường tương tác trên các kênh truyền thông, Fanpage, website của EVN/EVNNPT đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ trong CBCNV

Thứ ba, 16/5/2023 | 13:00 GMT+7
Trong những năm gần đây, truyền thông nội bộ luôn được Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công Ty truyền tải điện Quốc gia xác định là một kênh thông tin rất quan trọng trong công tác truyền thông. Theo đó, EVN/EVNNPT đã triển khai xây dựng nhiều Fanpage, kênh truyền thông trên nền tảng Youtube với mục đích truyền thông nội bộ có sức lan tỏa đến toàn bộ đến CBCVN ngành Điện nói chung và CBCNV CPMB nói riêng.

Fanpage EVNNPT với 13k lượt theo dõi

Mục đích của các kênh truyền thông, Fanpage, website là để triển khai công tác truyền thông theo định hướng của EVN/EVNNPT cũng như các kênh truyền thông của các đơn vị tự phát triển nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, cung cấp thông tin kịp thời và quán triệt đến toàn thể CBCNV về quan điểm chỉ đạo, những thuận lợi, khó khăn, thách thức của EVN/EVNNPT và của đơn vị. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật đã đạt được của EVN/EVNNPT và của các đơn vị để tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy trí tuệ tập thể trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung. 

Ngoài ra, truyền thông góp phần duy trì, đẩy mạnh quan hệ và chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương, để cung cấp thông tin kịp thời, chuẩn xác, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành và của các đơn vị, tạo hình ảnh trách nhiệm, gần gũi, thân thiện của Ngành điện đến với công chúng. Thường xuyên chia sẻ những thông tin tích cực về các mặt hoạt động của Ngành điệnvới mục đích phổ biến, nhân rộng thông tin tích cực ra công chúng và báo chí; phối hợp tổ chức các đoàn phóng viên đi tuyên truyền thực tế tại hiện trường. Đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hoá EVN, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng.

Cụ thể, với các kênh thông tin sau đây:

https://www.facebook.com/evndienlucvietnam (Fanpage Điện lực Việt Nam với 70.000 lượt theo dõi)

https://www.facebook.com/Truyentaidienquocgia (Fanpage EVNNPT với 13.000 lượt theo dõi)

https://www.facebook.com/groups/318174976059499 (Đồng nghiệp EVN với 48.000 thành viên)

https://www.npt.com.vn/ (Web EVNNPT)

http://cppmb.com.vn/ (Web CPMB) và các Trang web của các đơn vị thành viên

Bản tin Truyền tải điện (Bản giấy – phát hành 03 tháng 1 số đến các đơn vị thành viên).

Bên cạnh đó, EVN cũng có kênh truyền thông mới trên Youtube với tên tài khoản: “ĐIỆN LỰC VIỆT NAM – EVNnews”, hoạt động từ ngày 01/7/2021 dưới hình thức Kênh truyền thông bằng hình ảnh và địa chỉ truy cập tại: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM_EVNnews/featured

Xác định công tác truyền thông nội bộ có tính chất quan trọng. Đầu tiên, các thông tin phải được lan tỏa và rộng khắp trong từng CBCNV Ngành điện sẽ tạo bước đột phá. Mỗi CBCNV là tuyên truyền viên cho những hình ảnh đẹp, những chính sách đến xã hội và cộng đồng. Những bài viết từ trang web của CPMB với các hoạt động của đơn vị sẽ được đăng đồng bộ với các kênh truyền thông liên quan với mục đích lan tỏa rộng khắp, tiếp tục vận động CBCNV tham gia theo dõi thông tin và tương tác tích cực trên trang fanpage của EVN và EVNNPT. Đồng thời tích cực phối hợp trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh, các video clip về EVNNPT/CPMB và các đơn vị để tổng hợp gửi cho các bộ phận truyền thông của EVN/EVNNPT lựa chọn và đăng tải nhằm đa dạng thông tin, hình ảnh và hoạt động của kênh, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông cho các đơn vị. Tiếp tục tăng cường hợp tác truyền thông đối với các báo đài Truyền thống để đưa thông tin nhanh nhất đến độc giả trong toàn quốc một cách chất lượng và nhanh nhất.

 Bên cạnh đó, việc kiểm soát CBCNV trong việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, tránh những thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và hoạt động sản xuất của EVN/EVNNPT và các đơn vị cũng được thường xuyên quán triệt đến từng CBCNV khi tham gia tương tác.

CPMB