CPMB chú trọng công tác quốc phòng, quân sự

Thứ hai, 4/12/2023 | 16:45 GMT+7
Quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối quốc phòng của Đảng, trong những năm qua Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn coi trọng nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, tạo cơ sở, nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện.

Tiểu đổi Dân quân tự vệ CPMB tham gia cùng với các đơn vị trong Cụm tự vệ số 2 trực thuộc BCH Quân Sự quận Hải Châu đợt huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quân sự quốc phòng tháng 8 năm 2023

Theo báo cáo của Tiểu đội DQTV CPMB, Tiểu đội được BCH Quân sự quận Hải Châu thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-BCH ngày 31/12/2015; và Quyết định số 864/QĐ-BCH ngày 31/12/2015 về việc bổ nhiệm cán bộ Dân quân tự vệ với biên chế 01 đồng chí Tiểu đội trưởng và 09 chiến sĩ. Đặc thù của CPMB có nhiều CBCNV tham gia trực tiếp trên các công trình trọng điểm cấp bách nên biên chế Tiểu đội Dân quân tự vệ (10 đồng chí) thay đổi kiện toàn thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế và được tổ chức theo hướng dẫn của Ban chỉ huy Quân sự Quận Hải châu.

Từ năm 2021, thực hiện theo quy chế hoạt động Cụm thi đua khối tự vệ cơ quan, tổ chức của Ban chỉ huy Quân sự quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng, cụm thi đua tự vệ số 2 được thành lập gồm 10 đơn vị, trong đó có Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Năm 2023, Đảng ủy CPMB đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 23/2/2023 về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự. Nghị quyết này làm cơ sở thực hiện công tác Quân sự quốc phòng theo hướng dẫn Nghị quyết số 119-NQ/ĐU, ngày 08/02/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 và Công văn số 450/EVNNPT-KTTT, ngày 14/02/2023 của EVNNPT về hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự năm 2023.

Tiểu đội dân quân tự vệ CPMB đã tham mưu cho Đảng ủy thường xuyên kiện toàn, xây dựng lực lượng dân quân tự tự vệ... theo hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự quận Hải Châu. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với các đơn vị Cụm tự vệ số 2 triển khai các hoạt động quân sự, quốc phòng, nộp quỹ hoạt động Cụm tự vệ số 2 thuộc Ban chỉ huy quân sự quận Thành phố Đà Nẵng, tham gia ủng hộ “Ngày hội bánh chưng xanh tết vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách năm 2023 do Ban CHQS quận phát động....Công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gặp mặt CBCNV nhân ngày 27/7... các công tác xã hội khác đã được Đảng uỷ, chuyên môn thường xuyên quan tâm chu đáo.

Trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, năm 2023, Tiểu đội dân quân tự vệ CPMB đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo đúng quy định. Trong công tác phối hợp BCH Quân sự quận Hải châu, Tiểu đội Dân quân tự vệ CPMB kết hợp chặt chẽ với BCH quân sự Quận tham gia xây dựng kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ khi cơ quan quân sự địa phương yêu cầu. 

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua tự vệ số 2

Mới đây, Ban chỉ huy Quân sự EVNNPT đã kiểm tra công tác này tại CPMB. Đoàn công tác đánh giá cao các mặt hoạt động của Tiểu đội dân quân tự vệ CPMB đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc ban hành Nghị quyết, hướng dẫn thực hiện công tác QPQS hằng năm; thực hiện đầy đủ công tác QPQS địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban CHQS quận Hải Châu.

Để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự và đóng góp ngày càng hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của từng cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, đoàn công tác đề nghị CPMB tiếp tục nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự.

Năm 2024, rà soát cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng 3, 4 phối hợp với cơ quan quân sự có thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh và quốc phòng. Quản lý mẫu sổ quản lý quân nhân dự bị hạng nhất, hạng 2, số quản lý lượng dự bị động viên đối với người lao động trong độ tuổi… một cách có hệ thống, khoa học, chặt chẽ. Phối hợp với Ban CHQS địa phương kiện toàn Ban CHQS và lực lượng tự vệ cho phù hợp với tình hình, quân số của của đơn vị và thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, một năm) đảm bảo thời hạn và mẫu chung của EVNNPT theo quy định.

Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quân sự Quốc phòng sẽ góp phần cho EVNNPT hoàn thành nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền giao; giúp CPMB hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện QPQS của CPMB một cách có hiệu quả và quan trọng nhất là tuân thủ các quy định QPQS của EVN, EVNNPT và quy định pháp luật có liên quan, tăng cường sự phối hợp của CPMB với các đơn vị bạn và Ban chỉ huy Quân sự quận Hải Châu.

Lê Đức Quỳnh Nam