EVNNPT tổ chức thành công Hội nghị tổng kết và chương trình đào tạo công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2018 - 2023

Chủ nhật, 3/12/2023 | 01:06 GMT+7
Ngày 01/12/2023 tại Hòa Bình, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết và chương trình đào tạo công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu EVNNPT giai đoạn 2018 - 2023.

Đến dự Hội nghị về phía EVNNPT có ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN EVNNPT, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, cùng Lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNNPT; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVNNPT và gần 100 cán bộ làm công tác công đoàn, nữ công và các tập thể, cá nhân CNVCLĐ có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Giảng viên truyền đạt tại chương trình là PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đinh Thị Sen - Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban VSTBPN, Trưởng Ban Nữ công Quần chúng EVNNPT cho biết: Giai đoạn 2018 - 2023 là giai đoạn có nhiều biến động rất khó khăn, dịch COVID-19, vận hành hệ  thống điện căng thẳng...,ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất. Tuy nhiên Lãnh đạo EVNNPT đã đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn đảm bảo sản xuất ổn định, vận hành an toàn lưới điện Quốc gia. Theo đó công tác phòng trào VSTBPN được duy trì và thực hiện từ cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị, chú trọng hơn về nội dung, chất lượng cũng như hình thức triển khai, có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức nên việc bảo đảm các quyền của chị em lao động nữ trong các lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, sự tham gia vào các vị trí quản lý từng bước đi vào chiều sâu và ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Bà Đinh Thị Sen - Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban VSTBPN, Trưởng ban Nữ công quần chúng EVNNPT trình bày báo cáo tại Hội nghị

Chất lượng trình độ lao động nữ trong toàn EVNNPT tăng lên rõ rệt. Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số CBCNV trong EVNNPT là 6.889 người, trong đó lao động nữ là 746 người chiếm tỷ lệ 10,63%. Toàn Tổng công ty có 56 nữ cán bộ quản lý/tổng số 595 cán bộ quản lý, chiếm tỉ lệ 9,41%...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động nhưng với tinh thần vượt khó, tích cực lao động, phát huy trí tuệ tập thể, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban VSTBPN với chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty, các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ bám sát 5 mục tiêu cũng đạt được những kết quả nhất định.

Đánh giá chung về công tác VSTBPN báo cáo cho thấy công tác VSTBPN được duy trì và thực hiện từ cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị và từng bước đi vào chiều sâu, được lồng ghép trực tiếp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các chương trình hoạt động ngày càng được chú trọng hơn về nội dung, chất lượng cũng như hình thức triển khai, có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức: Đảng ủy, chính quyền, công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên. Nhờ đó, việc bảo đảm các quyền của chị em lao động nữ trong các lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, sự tham gia vào các vị trí quản lý và ra quyết định ngày càng được cải thiện rõ rệt. Trong giai đoạn 2018 - 2023, toàn thể CBCNV của Tổng công ty đã ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác VSTBPN và tích cực tham gia các hoạt động cũng như các hội thi do Tập đoàn và EVNNPT phát động.

Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, đảm bảo thu nhập của người lao động duy trì ở mức ổn định, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước (100% CBCNV được ký hợp đồng lao động). Lãnh đạo Tổng công ty rất quan tâm đến việc bố trí sử dụng lao động nữ một cách hợp lý cố gắng tạo đủ việc cho chị em làm việc và phát huy khả năng cũng như học tập và nâng cao trình độ. Do vậy, 100% các chị em có việc làm ổn định đầy đủ không có lao động dôi dư.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ thể hiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động nữ được các cấp quan tâm chú ý, khuyến khích lao động nữ tham gia học tập. Bản thân chị em phụ nữ cũng luôn cố gắng phấn đấu vươn lên. Chất lượng trình độ lao động nữ trong toàn Tổng công ty tăng lên rõ rệt hiện số cán bộ, lao động nữ có trình độ trên đại học là 79/541 người, chiếm tỉ lệ 14,6%. 

Tham gia giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV nữ lao động và công tác chăm sóc gia đình. Khen thưởng 10 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc trong công tác vận động nữ CBCNV và hoạt động nữ công, bình đẳng giới; khen thưởng 5 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Khen thưởng 10 gia đình tiêu biểu cấp EVNNPT giai đoạn 2018-2022.

Bên cạnh đó còn tổ chức các cuộc thi, ngày hội, hội thi như: Tuyên truyền và phát động cuộc thi “ Bản sắc Văn hóa EVNNPT ”; Ngày hội Văn hóa với chủ đề Ẩm thực – Thư Pháp; Ngày hội Văn hóa EVNNPT với nhiều nội dung thi bám sát các nội dung chính Văn hóa EVNNPT đang thực hiện. Qua đó, văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT được triển khai sâu rộng, đa dạng và phong phú, khơi dậy những tinh hoa trên cơ sở 05 giá trị cốt lõi.

Kiện toàn bộ máy VSTBPN, nâng cao kiến thức bình đẳng giới và tăng cường công tác hoạt động của Ban VSTBPN các cấp. Trong giai đoạn 2018- 2023, Ban VSTBPN của Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục được kiện toàn để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lồng ghép hoạt động bình đẳng giới vào các lĩnh vực, các khâu của Tổng công ty. Các khóa tập huấn về giới và tuyên truyền luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ công đoàn và nữ công nhân viên chức đã được tổ chức.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Chưa có qui định cụ thể về tỉ lệ cán bộ nữ phù hợp với đặc thù của từng đơn vị trong quá trình tuyển dụng, qui hoạch, đào tạo và bổ nhiệm. Một số đơn vị hoạt động tốt về công tác VSTBPN, một số đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác này hoặc hoạt động mang tính hình thức. Kết quả đạt được, mục tiêu về sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý và ra quyết định thường không đạt so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý hiện mới chỉ dừng lại ở cấp Trưởng, Phó Ban ở Tổng công ty và Trưởng Phó Phòng ở các đơn vị...

Công tác chăm sóc sức khỏe cho các chị em nữ đã có những sự quan tâm đáng kể tuy nhiên chưa tổ chức được các khóa đào tạo về tự chăm sóc sức khỏe, phổ biến các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu khi bị nạn, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên...

Báo cáo cũng đưa ra 5 mục tiêu, 9 giải pháp và một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác VSTBPN của EVNNPT đến các cấp lãnh đạo hy vọng trong giai đoạn 2023 - 2028 phong trào VSTBPN của EVNNPT đạt được kỳ vọng của toàn thể chị em phụ nữ trong Tổng công ty.

Hội nghị cùng nhìn lại các hoạt động, một số dấu ấn qua các hoạt động dưới nhiều hình thức để lại nhiều hình ảnh đẹp qua thước phim tư liệu “Hương sắc truyền tải điện - Tài năng - Tự tin - Tỏa sáng”.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho Nữ CBCNV và người lao động tại Hội nghị

Trong thời gian không nhiều nhưng Hội nghị được cảm nhận rất nhiều kiến thức về Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho Nữ CBCNV và người lao động trong thời công nghệ số đi sâu vào các lĩnh vực trong đời sống hiện đại, trong đó có ảnh hưởng không nhỏ đến các gia đình, đến từng thành viên, những giải pháp nào để thích ứng, sắp xếp hài hòa giữa công việc và cuộc sống, những cách giảm stress tại nhà cũng như tại nơi làm việc... qua chia sẻ của PGS TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cùng tham gia chương trình Tọa đàm với chủ đề: Chăm sóc sức khỏe tinh thần, thời giờ làm việc linh hoạt - nâng cao giá trị bản thân - phát triển sự nghiệp - kiến tạo gia đình hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra một số câu vấn đáp đối với lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các Công ty về một số vướng mắc, đặt vấn đề những mong muốn của Nữ, CBCNV trong điều kiện làm việc ứng với thời đại số..., đã được nghe các đồng chí lãnh đạo, và giảng viên đào tạo chia sẻ, giải đáp các thắc mắc về các chủ đề về bình đẳng giới, về chế độ làm việc linh hoạt và về sức khỏe của lao động nữ trong công việc. Tại diễn đàn cởi mở các chị em phụ nữ đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, tâm tư của từng cá nhân của mình.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN EVNNPT ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2018 - 2023 của các đơn vị trong Tổng công ty. Ông cho rằng, trong bối cảnh mới tiếp tục thực hiện các đề án về tối ưu hoá, nâng cao năng suất lao động… đã tác động lớn tới việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch bình đẳng giới của các đơn vị, song hoạt động công tác bình đẳng giới và VSTBPN các đơn vị trong Tổng công ty vẫn được duy trì và có những bước chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động của công tác bình đẳng giới và VSTBPN sáng tạo và rất hiệu quả.

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN EVNNPT phát biểu kết luận Hội nghị

Chị em đã khắc phục mọi khó khăn trong công việc, cuộc sống gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều hoạt động phong trào CNVC được tổ chức có hiệu quả thiết thực, một số chỉ tiêu về bình đẳng giới thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác VSTBPN và bình đẳng giới của Tổng công ty vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu trong công tác bình đẳng giới và VSTBPN trong giai đoạn tiếp theo, ông Vũ Trần Nguyễn cũng đề nghị các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với chỉ đạo của cấp trên...

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VSTBPN giai đoạn 2018 - 2023.

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN EVNNPT trao khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác VSTBPN, giai đoạn 2018-2023

Trước đó, chiều ngày 30/11/2023, Tổng công ty tổ chức khóa đào tạo vì sự tiến bộ Phụ nữ, vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại cho các học viên. Qua đó các học viên tiếp thu được nhiều kiến thức quí báu về phương pháp cải thiện nét đẹp của người phụ nữa hiện đại cả thể chất và tinh thần.

Chương trình đào tạo VSTBPN "Vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại"

Buổi tối cùng ngày chương trình Gala Dinner với chủ đề "Hội tụ tỏa sáng" được diễn ra với nhiều nội dung chương trình đặc sắc qua những tiết mục Văn nghệ dầy công luyện tập, cùng với đó là Game Show đầy kịch tính của của các diễn viên không chuyên nhưng lại diễn rất chuyên nghiệp, sáng tạo với chất lượng chuyên môn cao. Anh Vũ Đào Hà, thành viên BTC chia sẻ đầy cảm xúc với mọi người. Đây là động lực tinh thần động viên, khích lệ các cá nhân tạo động lực, tự tin trong giao tiếp là nền tảng tạo đà cho những thành tích sẽ đạt được đang chờ phía trước, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa công tác VSTBPN và bình đẳng giới trong Tổng công ty./.


Một số hình ảnh:

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN EVNNPT và PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao quà lưu niệm cho các đội văn nghệ tham gia chương trình

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN EVNNPT và ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác VSTBPN 2018-2023

Lãnh đạo EVNNPT trao các danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua VSTBPN EVNNPT

Bà Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng ban Nữ công Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng PTC1 và bà Đặng Thị Hải Yến - Trưởng ban Nữ công, Phó Chánh văn phòng PTC4 nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Bà Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng ban Nữ công Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng PTC1, bà Đặng Thị Hải Yến - Trưởng ban Nữ công, Phó Chánh văn phòng PTC4 và bà Phạm Quỳnh Nga - Trưởng ban Nữ công, Trưởng phòng Kế hoạch NPMB nhận Bằng khen của Công đoàn ĐLVN  vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Nữ CNVCLĐ và hoạt động Nữ công giai đoạn 2018-2023

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Mạnh Hùng - PTC1