CTLT phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công nhân viên EVNNPT chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thứ sáu, 27/8/2021 | 17:19 GMT+7
Ngày 27/8/2021, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Chỉ thị liên tịch số: 3456/CTLT-EVNNPT về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công nhân viên EVNNPT chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Nội dung Chỉ thị liên tịch (xem toàn màn hình) xin mời xem tại đây: Chỉ thị liên tịch số: 3456/CTLT-EVNNPT

Hoặc xem trực tiếp tại đây: