Thông báo mời thu xếp vốn cho các dự án lưới truyền tải điện

Thứ tư, 25/8/2021 | 23:29 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 16 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: Lehonghuong@npt.evn.vn để được nhận miễn phí 16 HSYC tương ứng với 16 dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 26/8/2021.

Thời hạn nộp HSĐX từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021 tùy từng dự án, cụ thể như sau:

Ban TCKT - EVNNPT