Chi bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Thứ năm, 1/6/2023 | 15:00 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết Trung ương và các Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Chi bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 42-/CTr-CBQNg về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh sinh hoạt Chi bộ TTĐ Quảng Ngãi tháng 5/2023

Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng ủy cấp trên thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền trong các hoạt động quản lý vận hành hệ thống lưới truyền tải điện trong khu vực quản lý, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả, hiệu lực chủ đề năm 2023 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023 và EVNNPT ban hành tại Quyết định số 497/QĐ-EVNNPT ngày 06/4/2023.

Bên cạnh đó, xây dựng phương pháp công tác, thay đổi lề lối làm việc của các Chi ủy viên, các tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên và Đoàn thanh niên cũng như cán bộ phụ trách quản lý tại các đơn vị trực thuộc phát huy tính dân chủ, bám sát với thực tiễn. Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp Lãnh đạo của PTC2, Truyền tải điện Quảng Ngãi đến các Đội, Trạm trực thuộc. Đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất của người lao động trong việc chấp hành nội quy lao động, kỹ luật trong vận hành và thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã tổ chức, thực hiện nhiều nội dung công việc cụ thể, phù hợp với tính chất, điều kiện hoạt động quản lý vận hành tại đơn vị.

Về hoạt động của Chi bộ: có sự phân công nhiệm vụ cho từng chi ủy viên, từng Đảng viên theo dõi, phụ trách các phần việc; hàng tháng Chi bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định. Chi ủy, Chi bộ phổ biến, quán triệt kịp thời các nội dung các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên đến từng Đảng viên để biến thực hiện. Luôn tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của các Đảng viên, trên cơ sở điều kiện, nhu cầu thực tế của đơn vị, Chi ủy thống nhất và thông báo kết luận hàng tháng một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong tháng, quý và kế hoạch năm về công tác Đảng, công tác đảm bảo an toàn trong vận hành. Theo đó chính quyền xây dựng các chuyên đề giao cho Cán bộ, Đảng viên phụ trách theo dõi, thực hiện. Các chuyên đề được chuyên môn tổ chức, phân công thực hiện và báo cáo kết quả tại các đợt sinh hoạt Chi bộ.

Về thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của EVNNPT và PTC2, Chi bộ đã thực hiện quán triệt trong toàn đơn vị và tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình hành động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố có mua sắm vật tư thiết bị đều thực hiện 100% đấu thầu qua mạng (trừ việc mua sắm nhỏ lẻ, vật dụng rẻ tiền mau hỏng) để tăng cường sự kiểm soát và thực hiện tiết kiệm trong chi phí đầu tư mua sắm. Công tác tổ chức thực hiện chi phí luôn chấp hành và thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch PTC2 giao.

Thực hiện phong trào tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tại các trạm biến áp, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã phát động thi đua và quán triệt mục tiêu đặt ra cho công tác quản lý vận hành phải tuyệt đối an toàn nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm, mùa mưa lũ trên địa bàn. Các Trạm biến áp, Tổ Thao tác lưu động tập trung ăn ở tại đơn vị để kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết của thiết bị để khắc phục kịp thời tránh các sự cố bất thường có thể xảy ra. Đối với các Đội quản lý vận hành đường dây tập trung kiểm tra hành lang tuyến, sử dụng hiệu quả thiết bị bay UAV để kiểm soát các hư hỏng bất thường, tình trạng phát nhiệt của thiết bị, đồng thời đo kiểm tra độ võng dây tại các khoảng cột xung yếu, các đường dây mang tải cao trong thời gian thời tiết nắng nóng cao độ. Phong trào thi đua được phát động thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 22 đến 26/5/2023, đợt 2 từ ngày 05 đến ngày 09/6/2023. Kết quả các đợt thi đua trên là nền tảng cho việc đánh giá, xem xét tổ chức thực hiện các lần sau trên tinh thần linh hoạt, thích ứng, an toàn và hiệu quả đảm bảo mục tiêu cao nhất an toàn cho vận hành. Cũng trong đợt phát động thi đua này, Công đoàn PTC2 và Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Ngãi cũng đã nhanh chóng, kịp thời, trực tiếp đến các đơn vị thăm hỏi, động viên và trao quà bằng hiện vật, kinh phí để người lao động có thêm điều kiện bổ sung thêm chất lượng bữa ăn giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe để tập trung vận hành, kiểm tra, sửa chữa nhanh chóng khắc phục các khiếm khuyết, các hiện tượng bất thường của thiết bị nếu có.

Giám đốc TTĐ Quảng Ngãi Đặng Lê Minh Mẫn gặp gỡ CBCNV Trạm 500kV Dốc Sỏi trực tập trung trong mùa nắng nóng

Để chia sẻ động viên, tìm hiểu tâm tư tình cảm của người lao động, Lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Ngãi đã có sự phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc, cùng với cán bộ phòng kỹ thuật bên cạnh Trưởng, chuyên viên các phòng liên quan cùng xuống ăn ở, chia sẻ với người lao động trong những đợt trực cao điểm nắng nóng, bão lũ. Tổ truyền thông kịp thời thông tin, đăng tải những tấm gương tiêu biểu, hình ảnh nét đẹp của người công nhân từ đó tạo động lực tinh thần vui vẻ, hăng say trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó giúp cho người lao động cùng hiểu, chia sẻ, đồng thuận chung với những khó khăn của ngành điện trước những diễn biến của đại dịch Covid -19; khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế; sự ảnh hưởng cực đoan của thời tiết trên địa bàn.

Chính nhờ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc PTC2 và sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn PTC2 cùng với sự quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong thời gian qua, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã và đang có một giao diện mới trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; dần tạo nên sức mạnh tổng hợp mới, có sự thống nhất cao đến từng người lao động đảm bảo hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn luôn được kết nối, truyền tải an toàn./.

Trần Văn Tân - TTĐ Quảng Ngãi, PTC2