Tập huấn công tác bầu cử Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ tư, 31/5/2023 | 11:34 GMT+7
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức buổi tập huấn công tác bầu cử Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Lương Bá Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp truyền đạt tại buổi tập huấn.

Tham dự buổi tập huấn có ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, ông Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ  tịch Công đoàn EVNNPT và tổ hỗ trợ kỹ thuật và một số đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV.

Tại buổi tập huấn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT - Trịnh Tuấn Sơn cho biết: Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV sẽ được tổ chức 6-7/6, tại Hà Nội. Đến thời điểm này, các tiểu ban Đại hội đã làm việc rất trách nhiệm, đạt hiệu quả cao. Trong đó Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành Dự thảo báo cáo chính trị. Tiểu ban tuyên truyền cũng đã tích cực tuyên truyền các hoạt động Công đoàn các cấp trong EVNNPT. Tiểu ban phục vụ Đại hội cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra, Tiểu ban nhân sự đã xây dựng đề án nhân sự theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng nhất của Đại hội là công tác bầu cử Ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Chính vì vậy việc tổ chức tập huấn công tác bầu cử là rất cần thiết để các thành viên ban kiểm phiếu, tổ công nghệ của Đại hội có thể nắm bắt được quy trình nhằm thực hiện chính xác, nhanh chóng, đáp ứng được mục tiêu Đại hội.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Lương Bá Thanh chia sẻ các nội dung trọng tâm về công tác tổ chức đại hội Công đoàn, đặc biệt là công tác nhân sự đại hội, như quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, một số nội dung công tác nhân sự đại hội Công đoàn các cấp, nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội Công đoàn, công tác kiểm phiếu.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng để thực hiện tốt nghiệp vụ công tác bầu cử tại Đại hội và nêu ra một số tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Kết luận tại buổi tập huấn, ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cho biết: Sau 1 buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức rất cần thiết để Đoàn Chủ tịch và dự kiến Ban kiểm phiếu và tổ hỗ trợ kỹ thuật nắm bắt thêm những kiến thức cần thiết để điều hành cũng như xử lý tình huống phát sinh nhằm tổ chức Đại hội được tốt nhất.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn phát biểu tại buổi tập huấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Lương Bá Thanh truyền đạt tại buổi tập huấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Lương Bá Thanh truyền đạt tại buổi tập huấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Lương Bá Thanh truyền đạt tại buổi tập huấn

 

Phạm Hạnh (TCĐL)