Công ty Truyền tải Điện 3: Đóng điện thành công MBA 500 kV/600MVA chống quá tải TBA 500 kV ĐăkNông

Thứ hai, 4/6/2012 | 11:00 GMT+7
Vào lúc 12h17' ngày 30 tháng 5 năm 2012, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã đóng điện thành công đưa vào vận hành MBA 500 kV/600MVA thuộc công trình thay máy biến áp chống quá tải Trạm biến áp 500 kV ĐăkNông. Đồng chí Hoàng Xuân Phong - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc PTC3 đã chủ trì nghiệm thu công trình. ​
 
 
 
thayMBADakNong06.jpg

                                                  Lãnh đạo PTC3 chỉ đạo đóng điện
 
 
Khởi công từ đầu tháng 5 năm 2012, khép lại sau 01 tháng thi công nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, lãnh đạo Tổng công ty rất ghi nhận và tuyên dương những vất vả, nỗ lực của anh em công nhân, cán bộ kỹ thuật của Công ty Truyền tải Điện 3. Trong đó đặc biệt phải kể đến sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Phòng Kỹ thuật Công ty, Truyền tải Điện ĐăkNông, Truyền tải Điện Cao Nguyên, Đội truyền tải Điện KrôngNô, Đội truyền tải Điện Gia Nghĩa, Trạm biến áp 500 kV ĐăkNông, Đội xe Công ty, Xưởng Cơ điện, Đội thí nghiệm đã không quản ngày đêm, nắng mưa túc trực tại công trình thi công đưa MBA vào vận hành đúng tiến độ.
 
 
thayMBADakNong17.jpg

                                    Công nhân giám sát thi công đóng điện công trình
 
Công trình thay MBA 500 kV/450MVA bằng MBA 500 kV/600MVA chống quá tải TBA 500 kV ĐăkNông hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành đúng tiến độ đã góp phần truyền tải hết công suất các nhà máy điện khu vực Nam Tây Nguyên,  đồng thời góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam trong thời gian tới.

 

 
Trần Việt Hùng - PTC3