Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2023

Thứ ba, 22/8/2023 | 09:00 GMT+7
Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2023 tại trụ sở Công ty. Đồng chí Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn PTC4 đồng chủ trì Hội nghị.

Với mục đích chia sẻ thông tin, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Theo yêu cầu văn bản số 2917/PTC4-TCNS ngày 05 tháng 5 năm 2023 kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của PTC4 năm 2023; Thực hiện theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thì mỗi năm tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 1 lần; Căn cứ vào Kế hoạch số 194/KH-PTC4-CĐ ngày 08/8/2023 của Công đoàn PTC4 thống nhất với Lãnh đạo Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2023.

Tham gia Hội nghị, đại diện cho người sử dụng lao động có ông Võ Đình Thủy, Giám đốc Công ty cùng các ông, bà đại diện bên Người sử dụng lao động tham gia đối thoại, theo Quyết định số 8822/QĐ-PTC4 ngày 30/11/2022.

Về phía đại diện người lao động có ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các ông/bà trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, thành viên Tổ đối thoại theo Quyết định số 35/QĐ-CĐPTC4 ngày 20/3/2023.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện bên người lao động cùng các thành viên trong tổ đối thoại tham gia nêu, trao đổi các ý kiến, kiến nghị xác thực của người lao động với 09 nội dung được tổng hợp từ người lao động tại các Phòng, Tổ, Đội, Trạm trong Công ty liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ trong Công ty.

Sau hơn 02 giờ đối thoại thẳng thắn, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo quy định pháp luật và quy chế dân chủ của Công ty. Người sử dụng lao động và tập thể người lao động đã thống nhất 07 nội dung, 02 nội dung báo cáo Tổng công ty xem xét theo thẩm quyền.

Hai bên cũng nhất trí trong các kỳ đối thoại tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn nữa, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ, nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người lao động đối với điều kiện làm việc, tăng cường niềm tin, sự gắn bó của người lao động với ngành, với nghề, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tháng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Những hình ảnh tiêu biểu Hội nghị:

Các thành viên đại diện cho người sử dụng lao động trong Hội nghị đối thoại định kỳ

Các thành viên đại diện cho tập thể người lao động trong Hội nghị đối thoại định kỳ

Ông. Nguyễn Văn Lạc, UVBCH Công đoàn Công ty thay mặt cho tập thể người lao động trình bày các kiến nghị của CNVCLĐ trong hội nghị đối thoại

Ông. Võ Đình Thủy, Giám đốc Công ty thay mặt cho người sử dụng lao động phát biểu trong hội nghị

Ông. Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công ty thay mặt cho người lao động phát biểu trong hội nghị

Ông. Đống Tiến Long, Trưởng Phòng TCNS thay mặt cho người sử dụng lao động phúc đáp các kiến nghị của CNVCLĐ trong hội nghị đối thoại

Văn Lạc- Công đoàn PTC4