Đảng ủy PTC1 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp tháng 4/2022

Thứ năm, 28/4/2022 | 19:37 GMT+7
Ngày 27/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp tháng 4/2022, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng uỷ PTC1 chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tổ chức quán triệt 08 văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; thông qua Kế hoạch, đề cương kiểm tra giám sát năm 2022 đối với Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc và Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về công tác tổ chức cán bộ: Hội nghị biểu quyết bằng văn bản bổ nhiệm lại 05 cán bộ thuộc phòng chức năng Công ty và Phó Giám đốc TTĐ khu vực; Hội nghị biểu quyết thống nhất chủ trương bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ PTC1 nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp 01 đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hòa Bình. Hội nghị cũng thống nhất thông qua các nội dung Đại hội Đoàn Thanh niên PTC1 nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất với đề nghị của Giám đốc Công ty về một số nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chỉ đạo của EVNNPT; triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; triển khai kế hoạch đào tạo năm 2022; xây dựng chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy PTC1 tại Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 và Tây Bắc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CNVC Công ty đã đồng lòng, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công trình lắp đặt tụ bù đảm bảo điện áp khu vực miền Bắc với thời gian gấp và khối lượng công việc lớn, phức tạp.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu, vận dụng, sáng tạo để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức đảng trực thuộc tập trung chỉ đạo đơn vị đảm bảo vận hành an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công ty./.

Một số hình ảnh:

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Phạm Quang Hoà - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ PTC1 báo cáo Kế hoạch, đề cương kiểm tra giám sát năm 2022

Đ/c Trần Mạnh Duy - UV BCHĐU, Phụ trách Văn phòng Đảng uỷ PTC1 thông qua các Dự thảo tại Hội nghị

PTC1