Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số góp phần giảm chi phí trong hoạt động sản xuất của Truyền tải điện miền Đông 2

Thứ năm, 28/9/2023 | 18:00 GMT+7
Số hóa là một phần tất yếu của quá trình thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, khoa học tự động hóa, do vậy trên mọi lĩnh vực đều cần thực hiện số hóa để tối ưu quy trình cũ và tận dụng nguồn lực mới, tiết giảm chi phí và bứt phá trong kinh doanh.

Trạm 500kV Chơn Thành - Truyền tải điện miền Đông 2.

Trong thời gian qua, Truyền tải điện miền Đông 2 thuộc Công ty Truyền tải điện 4 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính, giúp tăng năng suất lao động, đơn giản hóa các thủ tục, nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị của đơn vị như: tiết kiệm chi phí in ấn và nhân công; hồ sơ lưu trữ gọn và giảm diện tích kho lưu trữ hồ sơ giấy; giảm thời gian thực hiện công việc; các nghiệp vụ được thực hiện chuẩn xác, không sai sót; chuẩn hóa toàn bộ các mẫu biểu, hồ sơ, quy trình cập nhật, trình tự thủ tục..., đảm bảo tính công khai, minh bạch, sự giám sát của các cấp quản lý trong từng công đoạn. Số hóa quy trình cũng từng bước “phẳng hóa” giới hạn về không gian, vị trí địa lý giữa các phòng, đội, trạm, tổ thao tác lưu động.

Cụ thể, với các quy trình trong công tác tài chính kế toán, Truyền tải điện miền Đông 2 đã số hóa dữ liệu, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ dạng vật lý sang kỹ thuật số, bắt đầu từ khâu hợp đồng, giai đoạn nghiệm thu, đóng điện và kết thúc ở thủ tục thanh, quyết toán. Tất cả hồ sơ được các cá nhân tham gia quy trình cập nhật, kiểm soát và ký số nội bộ trên phần mềm; khi số hóa được tích hợp tối đa với các phần mềm dùng chung HRMS, ERP, HRMS,… tạo sự thống nhất trong đơn vị, đảm bảo vận hành thông suốt, có tính hệ thống và được kiểm soát chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động, giảm nhiều khoản chi phí quản lý như chi phí kiểm tra giám sát, hội họp, công tác,....

Nhận thức rõ nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hiện đại hóa, toàn cầu hóa. Chuyển đổi số là quá trình phức tạp và đòi hỏi sự đầu tư lớn, cần có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để vượt qua nhiều thách thức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023 và những năm về sau, Lãnh đạo Truyền tải điện miền Đông 2 không ngừng khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của CBCNV; áp dụng công nghệ mới nhằm tăng hiệu quả sản xuất và quản lý; Đào tạo và nâng cao năng lực CBCNV trong việc sử dụng, áp dụng công nghệ mới nhằm hoàn thành mục tiêu chuyển số toàn diện trong Đơn vị./.

 

Thu Hằng và Trịnh Văn Tiến - TTĐ.MĐ2 - PTC4