EVNNPT và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khuyến cáo khoảng cách an toàn phóng điện đối với các phương tiện tham gia giao thông đường thủy

Chủ nhật, 27/8/2023 | 10:09 GMT+7
Chiều ngày 26/8, đường dây 35kV ở cột vượt biển luồng Lạch Huyện cấp điện cho đảo Cát Bà (TP. Hải Phòng) bị tàu hàng va vào làm đứt. Sự cố khiến toàn bộ đảo Cát Bà bị mất điện và dự kiến cấp điện trở lại trong đêm ngày 27/8.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông – Vận tải) đã đưa ra khuyến cáo, trong đó:

Đối với điện áp tới 220kV: Chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa sẽ có khoảng cách an toàn phóng điện là 3m.

Đối với điện áp tới 500kV: Chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa sẽ có khoảng cách an toàn phóng điện là 4,5m.

Thu Hiền